Sähköiset oppimisympäristöt

Sähköiset oppimisympäristöt edistävät opetuksen kehittämistä. Niiden käyttöön pitäisi olla mahdollisuus tasapuolisesti. Hankkeen yhteydessä selvitettiin opiston verkoston käytössä olevat oppimisympäristöt ja verkkoneuvottelujärjestelmät. Sähköisiä järjestelmiä käytettiin Osaava-hankkeissa viestinnästä, tiedottamisesta sekä keskinäisestä että ryhmävuorovaikutuksesta alkaen. Sähköisten oppimisympäristöjen käyttämisessä joudutaan huomioimaan tekijänoikeudet ja tietoturva, oppimisalustojen erityispiirteet sekä toisenlainen vuorovaikutuksellisuus verrattuna lähiopetukseen.

Supistuvat resurssit tulevat johtamaan tehokkaaseen työskentelyn verkkoalustoilla ja se mahdollistaa laadukkaan yhteistyön laajoissa verkostoissa. Sen toteutumisessa on kuitenkin haasteita. Tuutoroinnin tulisi toimia tehokkaasti käytettäessä oppimisympäristöä. Oppimisympäristöjen muokkaaminen vaatii paljon osaamista ja vie aikaa. Esim. Moodle osoittautuu varsin kömpelöksi pienille organisaatioille. Sähköisissä järjestelmissä on paljon erilaisia vaihtoehtoja ottaa opettamisessa käyttöön. Niiden ominaispiirteet, kyvykkyys ja rajoitteet tiettyyn opetukselliseen tarpeeseen tulisi tunnistaa. Eräät järjestelmät ovat maksullisia. AC:ssa ei voi kokoontua yhteen ilman isäntäorganisaation jäsentä ja kokoontumisajankohta on sovittava etukäteen. Hyväksi koettu järjestelmä, kuten Lync, poistuu markkinoilta ja sen korvaavaa järjestelmää osataan heikosti.

Sähköiset oppimisympäristöt on osa opetusympäristöä. Verkko-oppimisvälineiden haltuunotto on helpompaa isommissa oppilaitoksissa. Niiden avulla oppilaitos voi uudistua ja ne tuovat uusia mahdollisuuksia. Pienten oppilaitosten tulisi saada välineitä käyttöön. Välineet edellyttävät resursseja, motivaatiota, koulutusta ja oman opetuskäytännön uudistamista.

Opettajilla tulisi olla valmiudet käyttää laitteita ja osata toimia ympäristössä jouhevasti. Pitäytyminen vanhoissa käytänteissä, osaamattomuus ja haluttomuus johtavat siihen, että tarjolla olevia välineitä ei käytetä. Esim. Osaavat yhteistuumin -Facebook sivuston kävijämäärä oli vähäinen.

Hanketyö on kuluttanut resursseja ja jaksamista päätoimisilta opettajilta ja on johtanut projektiväsymykseen. Hehän ovat hoitaneet hanketyön lisäksi vielä oman työnsä. Koulutuksella pyritään murtamaan opettajien muutosvastarintaa. Siinä ollaan onnistuttu varsin hyvin. Uusia käytänteitä omaksutaan yhteistyöoppilaitoksissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä