Yrittäjyysprojektit

Yrittäjyysprojektit

Yrittäjyysprojekti voi olla opiskelijan oma projekti tai opiskelijoiden yhteistyöprojekti. Projektien sisällöt voivat nousta opiskelijan omasta osaamisalueesta, yhteistyökumppanien tarpeista tai ajankohtaisiin asioihin tarttumisesta. Yrittäjyysprojekteja voivat olla esimerkiksi oman osaamisen tuotteistaminen, messutapahtuman järjestäminen, konsertin järjestäminen. Projektista tehdään suunnitelma, joka hyväksytetään opettajalla. Projekti sisältää teoreettisen osuuden, johon voi liittyä esimerkiksi kirjallisuuteen perehtymistä ja ulkopuolista koulutusta. Projektiin kuuluu myös toteutettava käytännön sovellus. Kokonaisuuden on vastattava 38 tunnin työsuoritusta. Projektikurssi dokumentoidaan ja esitellään muille. Projektikurssilla opitaan kokonaisuuden hallintaa, tavoitteellista suunnittelua ja tulosvastuullista toteuttamista usein oikeiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu/H=hylätty). Vain S-merkinnällä arvioitu kurssi lasketaan kurssikertymään.

 

Projektien raportointi

Projektit raportoidaan ja palautetaan pedanetin palautuskansioon. Esitys on vapaamuotoinen, mutta dokumentoi siinä projektin nimi, osallistujat, ajankohta sekä projektin tavoite, suunnittelu ja toteutusvaiheet. Lisää myös arviointia projektin onnistumisesta ja kuvaa oppimiskokemukset sekä virinneet kehittämisehdotukset. Elävöitä esitystä kuvilla tai muilla dokumenteilla. Kurssisuoritus merkitään vasta, kun raportointi on palautettu. Raportti myös esitetään linjan jakospalaverissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä