Harvinaiset sanat ja rakenteet -tehtäviä

TEHTÄVIÄ

LUE LEHTIJUTTU JA TEE TESTI
MUOKKAA SANOMALEHTITEKSTIÄ SELKOKIELISEKSI
 • Valitse alla olevista Helsingin Sanomien päivän 8.12.2017 lehdessä olleista lauseista jokin ja muokkaa se selkokieliseksi. Lauseita ei ole valittu esimerkeiksi siksi, että ne olisivat huonoa yleiskieltä. Ne ovat tavanomaista sanomalehtikieltä, mutta ne eivät ole selkokieltä. Tämä tarkoittaa, että niissä on käytetty selkokielen näkökulmasta vaikeita rakenteita tai vaikeita sanoja.
 • Kun tekstisi on valmis, vertaile sitä malliratkaisuihin. Huomaa, että yhtä oikeaa vaihtoehtoa ei ole! Jokaisen tekstin voi muokata usealla tavalla, joista kaikki saattavat olla sopivia. Jokainen kirjoittaja selkomuokkaa tekstejä omalla tavallaan.
 1. "Meneillään olevalla työmarkkinoiden palkkakierroksella vientiteollisuuden uudet työehtosopimukset syntyivät sittenkin verraten helposti." (HS 8.12.2017; kolumni, Juha Akkanen)
 2. "Euroalueen talouden kasvuvauhti oli tukevaa kesän lopussa ja syksyn alussa." (HS 8.12.2017)
 3. "On selvää, että ilmastonmuutoksesta puhuttaessa Suomessa katse kääntyy metsiin." (HS 8.12., mielipidesivulla maa- ja metsätalousministeriön päälliköt Juha S. Niemelä ja Marja Kokkonen)
 4. "Keskeytysten määrä on saatu laskuun muissakin ammattikouluissa panostamalla juuri opiskelun ohjaukseen". (HS 8.12., pääkirjoitus aiheesta Valmentaja tukee oppilasta, jossa kerrotaan Keskuspuiston ammattiopiston opiskeluvalmentajista. Tämä lause on keskeltä tekstiä, joten asiayhteys on lukijalle selvä.)

MALLIRATKAISUJA LAUSEISIIN

1.
Vientiteollisuuden työehtosopimukset
syntyivät melko helposti tänä syksynä.
Se oli yllätys.

Huomioita

 • Vaikeaa lauseessa on: puhutaan asiasta, josta pitäisi olla ennakkotietoa, jotta tämän ymmärtäisi.
 • Myös ns. vasemmalle haarova rakenne eli määritteiden ketju ennen lauseen ydinsanoja (työehtosopimukset syntyivät).
 • Malliratkaisuunkin jää vielä vaikea sanapari "vientiteollisuuden työehtosopimukset". Helpottaminen saattaa edellyttää näiden sanojen selittämistä, mutta riippuu kohderyhmästä.

2.
Euroalueen talous kasvoi nopeasti
kesän lopussa ja syksyn alussa.

Huomioita
 • Tässä on muokattu kieliopillinen metafora "kasvuvauhti oli tukevaa" takaisin lauseeksi, jossa verbi kertoo, mitä tapahtui.


3.
Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta Suomessa,
pitää puhua metsistä.

Huomioita
 • Lauseenvastike on muutettu verbilauseeksi.
 • Metafora "katse kääntyy" on vaihdettu verbiksi, joka ei ole metaforinen.


4.
Muissakin ammattikouluissa
keskeytykset vähenevät,
kun opiskelijat saavat enemmän ohjausta.

Huomioita
 • Lauseesta on poistettu ilmaisu "panostamalla", jossa on nominaalirakenne ja joka on metaforinen.
 • Kun pääverbi on vähetä, lauseen olennainen sisältö on verbissä.