Jyväskylän vanhempainfoorumi ry

Vuoden vanhempainvälähdys 2018 - KOVA Kortepohjan koulusta (tuleva päiväkoti-koulu)

Perustelut: Kortepohjan koulun vanhempaintoimikunta on tarttunut aktiivisesti koulun kutsuun ja toiveeseen aloittaa jo ennakkoon yhteinen matka koko alueen vanhempien kanssa kohti tulevaa päiväkoti-koulua. KOKONEVASTA tuli hetkessä KOVA. Koti ja koulu yhdessä kehittäen ja suunnitellen tulevaa – kasvaen yhdessä uuteen yhteisöllisempään toimintakulttuuriin, myös muiden alueen toimijoiden kanssa, mm. kirjaston. Yhteisöllisyys on hyvinvointia, hyvinvointi mahdollistaa oppimisen – hyvinvoinnin luomiseen tarvitaan yhteisymmärrystä eli meitä kaikkia.