7. ASKEL: Luokkayhteisön kielelliset resurssit opetuksessa (OH3 & PROpe)

Kielitietoisuustehtävä (OH3)

Orientoidu teemaan lukemalla alla oleva artikkeli ja katsomalla video. Jäsennä itsellesi, miksi oppilaiden monikielisyyden ja kielellisten resurssien tuntemus on tärkeää opettajalle. Saat artikkelista ja videosta myös vinkkejä kielitietoiseen opetustuokioon harjoittelussasi.
Harjoittelun kielitietoisuustehtävä

1) Kartoita opetusryhmäsi lasten kieliresursseja (mitä kieliä he osaavat /käyttävät /ymmärtävät ) keskustelemalla ohjaavan opettajan kanssa ja havainnoimalla oppitunteja. Voit käyttää apuna kielitaidon nelikenttää (ks. liite). Pohdi, miten oppilaiden monikielisyyttä voisi saada näkyväksi ja hyödyntää ryhmän toiminnassa.

2) Suunnittele opetustuokio, johon sisällytät eri kieliä, murteita tai kielivarieteetteja nostamalla esimerkkejä lasten kokemusmaailmasta (mitä kieliä, murteita tai varieteetteja lapset puhuvat, kuulevat, ymmärtävät) tai tuomalla erikielistä sisältöä opetustuokioon. Ota huomioon ryhmän resurssit. Voit myös käyttää ulkopuolisia kieliresursseja, kuten erikielisiä tekstejä, lauluja, pelejä tai leikkejä tai vaikkapa henkilöitä, jotka osaavat lapsille ennestään tuntemattomia kieliä. Lisäideoita voit löytää alla mainituista lisäresursseista.

3) Toteuta opetustuokio (väh. 1 t), jossa ryhmän resurssit ja monikielisyys ovat osa opetustuokiotasi.

 

Lisäresursseja opetustuokioiden suunnitteluun:

 

Liitteet:

Kielitaidon nelikenttä

OH3 PROpe työskentely: Monikielinen oppija kouluyhteisössä

Kielitietoisuuden kehittyminen on osa opettajaksi kasvua, jota pohditaan, työstetään ja kuvataan PROpessa eli opettajaopiskelijan kasvun kansiossa. Kielitietoisella polulla PROpe-työskentely linkittyy aina opetusharjoitteluihin.  Jokaisen harjoittelun yhteydessä opiskelija pohtii ja kirjaa ylös osaamistaan valituilla opettajan ydinosaamisalueilla annettujen kysymysten avulla. 


OH3 PROpe-työskentelyn kysymykset

Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen
: 
  • Millaisia ennakkoluuloja, oletuksia, asenteita ja epäoikeudenmukaisia käytänteitä tunnistan kouluinstituution tasolla? 

  • Miten koulu ja koulutus voivat rakentaa yhteiskuntaa ja tulevaisuutta? 

Pedagoginen osaaminen: 

  • Miten ja mitä havainnoin opetusryhmästäni ja kuinka hyödynnän havaintojani pedagogisissa valinnoissani? 

 
Hyödynnä näitä PROpe-kysymyksiä ja pohdi, miten ymmärryksesi kielitietoisesta ja monikielisyyttä tukevasta pedagogiikasta on kehittynyt.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä