4. ASKEL: Tekstitaidoilla tasavertaisuutta & minä kieli- ja viestintäasiantuntijana (POMM1083)

Miten opetan suomen kieltä? Entä miten opetan kielitietoisesti muita koulun aineita?

Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiset monialaiset opinnot tarjoavat valmiudet opettaa suomen kieltä ja kirjallisuutta perusopetuksen vuosiluokilla 1 - 6 ja esiopetuksessa. Sen lisäksi ne tarjoavat valmiuksia opettaa kielitietoisesti muita koulun oppiaineita ja huomioida myös monikielisten oppijoiden tarpeet eri tiedonalojen oppimisessa ja hyödyntää heidän monikielisiä resurssejaan.

Opinnoissa kieltä ja kielenkäyttöä tarkastellaan esimerkiksi seuraavista näkökulmista: 

  • oppilaiden (monikieliset) kieliympäristöt ja kielellisen identiteetin rakentuminen
  • kielenkäytön piirteiden erittely eri tilanteissa ja tekstilajeissa
  • oppilaiden kielelliset resurssit kirjoittamisessa
  • suomen kielen rakenteiden tulkinta oppikirjatehtävissä
  • eri oppiaineiden tekstien kielelliset piirteet
  • eri oppiaineiden integrointi suomen kielen opetukseen
  • kielitietoisuuden kehittäminen kirjallisuuden avulla
  • kielen ilmiöiden käsitteellistäminen

Lähtökohtana opinnoissa on oppilaiden omien teksti/kieliympäristöjen hyödyntäminen.  Materiaalina käytetään multimodaalisia puhuttuja, kirjoitettuja ja visuaalisia tekstejä. Kielitietoista pedagogiikkaa kehittävät aktiviteetit ovat osa ns. moduulitehtäviä ja tenttitehtäviä ja niitä myös pohditaan pienryhmätapaamisissa.

Muiden oppiaineiden kielitietoisessa opetuksessa kieli nähdään välineenä tukea kaikkien oppijoiden tasavertaista osallisuutta ja toimijuutta. Opinnoissa tarkastellaan tapoja tukea monikielisiä ja -kulttuurisia oppijoita koulussa ja yleisopetuksen ryhmässä. Päämateriaalina käytetään Monikielisen oppijan matkassa -sivustoa (https://monikielisenoppijanmatkassa.fi). 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä