6. ASKEL: Havainnoimassa oppijoiden kielellisiä resursseja (OH2 & PROpe)

Millaisia kielellisiä resursseja oppijoilla on? Miten ne tulisi huomioida opetusta suunniteltaessa?

Toisessa opetusharjoittelussa havainnoidaan oppijoiden kielellisiä resursseja ja kielitaidon rakentumista. Apuna käytetään kielitaidon nelikenttää, joka auttaa huomaamaan mitä taitoja ja haasteita oppijalla on erilaisissa kielenkäytön tilanteissa; millaisista tilanteista hän selviää itsenäisesti ja missä tarvitsee tukea? Kieleen liittyvät havainnot otetaan huomioon omaa opetusta suunniteltaessa ja kielitietoinen pohdinta sisällytetään osaksi tuntisuunnitelmia. 

Tekstejä, tehtäviä ja työkaluja:

 

 

 

 

OH2 PROpe-työskentely: Minä opppijoiden kohtaajana

Kielitietoisuuden kehittyminen on osa opettajaksi kasvua, jota pohditaan, työstetään ja kuvataan PROpessa eli opettajaopiskelijan kasvun kansiossa. Kielitietoisella polulla PROpe-työskentely linkittyy aina opetusharjoitteluihin.  Jokaisen harjoittelun yhteydessä opiskelija pohtii ja kirjaa ylös osaamistaan valituilla opettajan ydinosaamisalueilla annettujen kysymysten avulla. 


OH2 PROpe-työskentelyn kysymykset


Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen:

  • Millaisia ennakkoluuloja, asenteita, oletuksia ja uskomuksia tunnistan itsestäni, jotka vaikuttavat tapaani kohdata toisia ja olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan? Miten käsittelen niitä? 
  • Kyseenalaistanko sitä, mitä tiedän oppijasta? Miten omat asenteeni vaikuttavat oppijoiden kohtaamiseen? Olenko valmis oppimaan oppijasta lisää? 

Pedagoginen osaaminen: 

  • Miten havainnoin, tunnistan ja huomioin oppijoideni erilaisia tarpeita? 
  • Miten edistän myönteisen ilmapiirin rakentumista?
  • Miten opettajana voin edistää oppijoiden innostusta ja motivaatiota? 
  • Mikä merkitys on luokan ilmapiirillä oppimisessa ja hyvinvoinnissa? 
  • Miten opettajana voin ottaa huomioon lapsen ja nuoren kokemusmaailman? 

Hyödynnä näitä PROpe-kysymyksiä ja pohdi, miten ymmärryksesi kielitietoisesta ja monikielisyyttä tukevasta pedagogiikasta on kehittynyt.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä