2. ASKEL: Minä kielenkäyttäjänä ja viestijänä (OKLV211)

2. ASKEL: Kohti akateemista vuorovaikutusosaamista: kielellisen identiteetin vahvistaminen (OKLV211 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen 1)

Toinen askel kielitietoisella polulla on tarkastella viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä kasvatusalan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä. Opintojaksolla havainnoidaan ja pohditaan omaa vuorovaikutusosaamista sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen tehtäviä, haasteita ja muotoja erilaisissa koulutus- ja akateemisissa yhteisöissä. Keskeisessä osassa ovat akateemisessa tekstiympäristössä toimimisen taidot. Kirjoittamista tarkastellaan vuorovaikutusprosessina, johon kuuluu tekstien tulkintaa ja vuoropuhelua niiden äärellä sekä kirjoittajayhteisön avulla oman tekstin tuottamista.


Tehtäviä

Opiskelijat aloittavat opintojakson aikana Minä kieli- ja viestintäasiantuntijana -sivuston rakentamisen. Sivustolle koottavien tehtävien kautta hahmottuu käsitys itsestä viestijänä, vuorovaikuttajana ja kielenkäyttäjänä. Lisäksi rakennetaan kuvaa omista vahvuuksia ja kehittämiskohteista vuorovaikutusosaamisessa. Opiskelijat pohtivat esimerkiksi kielenkäyttötapojaan ja käyttämiään kieliä ja kielimuotoja sekä niiden käyttöyhteyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä