3. ASKEL: Kielitietoiset käytänteet (Videoclubit, OH1 & PROpe)

Millaisia kielitietoisia käytänteitä havaitset koulun arjessa? Millä tavoin kielitietoisuus voi tukea lapsen osallistumista luokkahuoneessa ja koulun toiminnassa?

Kielitietoisuus on yksi näkökulmista, jotka kulkevat mukana kaikissa opetusharjoitteluissa. Ensimmäisessä opetusharjoittelussa kielitietoisuutta herätellään havainnoimalla koulun monikielisyyttä ja kielitietoisia käytänteitä. Näin saadaan konkreettisia esimerkkejä siitä mitä kielitietoisuus tarkoittaa luokan ja koulun arjessa ja millaisia kielellisiä keinoja opettaja voi käyttää oppimisen, osallistumisen ja ymmärtämisen tueksi.  Kielitietoisuus on myös teemana yhdessä harjoitteluun liittyvistä Video Clubeista, joiden tarkoituksena on tukea luokkahuonevuorovaikutuksen havainnointitaidon kehittymistä.

Tekstejä, tehtäviä ja työkaluja:

  • Perusopetuksen opetus-suunnitelman perusteet 2014, erityisesti luku 3.3

OH1 PROpe työskentely: Moninaisuus ja koulun eettiset valinnat

Kielitietoisuuden kehittyminen on osa opettajaksi kasvua, jota pohditaan, työstetään ja kuvataan PROpessa eli opettajaopiskelijan kasvun kansiossa. Kielitietoisella polulla PROpe-työskentely linkittyy aina opetusharjoitteluihin.  Jokaisen harjoittelun yhteydessä opiskelija pohtii ja kirjaa ylös osaamistaan valituilla opettajan ydinosaamisalueilla annettujen kysymysten avulla. 

PROpe1 Kysymykset:

Eettinen osaaminen

  • Millaisiaeettisiävalintojayhteenoppituntiinvoisisältyä/sisältyi? Entäoppiaineisiin tai koulun 
    toimintakulttuuriin? 

Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen: 

  • Millaista moninaisuutta tunnistan itsessäni ja muissa, esimerkiksi erilaisia identiteettejä ja niitä rakentavia tekijöitä, ja miten se näkyy ajattelussani ja toiminnassani? 

Pedagoginen osaaminen: 

  • Miten opettaja voi tukea/ ohjata luokan ilmapiiriä niin, että erilaisuutta sallitaan ja ymmärretään arvostaen sekä huolehditaan toisista? 

Hyödynnä näitä PROpe-kysymyksiä ja pohdi, miten ymmärryksesi kielitietoisesta ja monikielisyyttä tukevasta pedagogiikasta on kehittynyt.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä