5. ASKEL: Kielipainotteinen monialainen oppimiskokonaisuus koulussa

Teksti

Kielipainotteinen monialainen oppimiskokonaisuus -opintojaksolla opiskelijat tutustuvat kielen oppimiseen ja opetukseen teoriassa ja käytännössä. Kielitietoisuuden sekä kielikasvatuksen käsitteiden ymmärrystä syvennetään teoriaosuudessa esimerkiksi IKI-hankkeessa tuotettujen Podcastien avulla. Suunnitellessaan sekä toteuttaessaan kielipainotteista monialaista oppimiskokonaisuutta opiskelija pohtii miten monialainen oppiminen voi tukea kielten oppimisen tavoitteita ja toisaalta miten kielten näkökulma voi tukea monialaisen oppimiskokonaisuuden keskiössä olevan ilmiön ymmärtämistä ja siitä oppimista. Suunnittelemassaan ja toteuttamassaan kokonaisuudessa opiskelijoiden tulee huomioida myös kielitietoinen näkökulma, eli ymmärrystä kielitietoisuudesta siirretään tämän opintojakson puitteissa myös käytännön toimintaan.

 

Teoriaosuuden aikana opiskelija pohtii omaa kieltenoppijan polkuaan sekä tulevaa rooliaan kieltenopettajana, myös siitä näkökulmasta, että jokainen opettaja on myös kielen opettaja. Lisäksi opiskelija pohtii omaa suhdettaan vieraiden kielten opettamiseen.

 Opintojakson tavoitteet: 

 Opintojakson käytyään opiskelija 

  • ymmärtää lapsen kielen kehityksen ja kieltenopetuksen pedagogiikan perusteet, erityisesti varhaisen vieraan kielen oppimisen ja toisen kotimaisen kielen näkökulmasta 
  • ymmärtää kielten merkityksen myös perusopetuksen opetussuunnitelman yleisten ja laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamisessa 
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kielipainotteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden koulukontekstissa 
  • osaa toimia rakentavasti yhteistyössä opiskelijaryhmän ja koulun henkilöstön kanssa 
  • ottaa vastuun omasta ja muiden oppimisesta sekä osaa reflektoida omaa oppimistaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä