Interaktiivisuus opiskelijoiden kokemana?

Interaktiivisuus opiskelijoiden kokemana?

Tässä hankkeessa liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen interaktiivisuutta tutkittiin osana opiskelijan toimijuuden tutkimusta (Jääskelä 2015). Tutkimuksen alku- ja loppumittaukset toteutettiin opiskelijoille kevään 2013 aikana. Opiskelijat olivat aloittaneet koulutuksensa edellisen vuoden joulukuussa 2012. Tutkimuksessa he siis arvioivat toimijuuttaan varsin lyhyen ajanjakson kokemuksien pohjalta.

Ilmapiiri ja suhteet toisiin. Opiskelijat kokivat olevansa tervetulleita koulutukseen ja että he pystyivät luottamaan opettajiin. Opiskelijoiden mielestä opettajia oli helppo lähestyä ja opettajat kohtelivat heitä tasavertaisesti ja ystävällisesti. He pitivät kurssin ilmapiiriä hyvänä. Lähes kaikki heistä olivat sitä mieltä, että opettajat olivat kiinnostuneita heidän näkemyksistään ja että heitä rohkaistiin keskustelemaan.

Opiskelijaa aktivoiva pedagogiikka. Lähes kaikki opiskelijoista olivat sitä mieltä, että heidän näkemyksiä ja mielipiteitä kuunneltiin ja huomioitiin. Opiskelijat eivät kokeneet olevansa pelkästään ohjeiden noudattajia, vaan kokivat pystyvänsä jonkin verran vaikuttamaan koulutuksen opetussisältöihin, työtapoihin ja arviointiin. Heidän mielestä kurssi mahdollisti hyvin oman ajattelun ja prosessoinnin. Vaikka lähes kaikki heistä kokivat saavansa riittävästi tilaa kysyä ja kommentoida, joidenkin mielestä sitä ei annettu riittävästi.

Yksilön resurssit.
Opiskelijoiden mielestä keskusteluun osallistuminen oli erittäin helppoa, eikä heidän tarvinnut pelätä ajatustensa ja näkemystensä ilmaisemista. Lisäksi he kokivat pystyvänsä olemaan koulutuksessa täysin omana itsenään ja pystyvänsä kyseenalaistamaan koulutuksessa esille nousseita asioita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä