"Interaktiivisuus-tekomme"

Liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen "interaktiivisuus-teot"

Liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksessa olemme pyrkineet lisäämään interaktiivisuutta jäsentämällä rakenteita, sisältöjä ja koulutusmenetelmiä kiinnittäen entistä enemmän huomiota yhteisöllisen oppimisen periaatteen toteutumiseen:

  • Yhteisöosaamisen sisältöjen jäsentäminen ja laajentaminen (mm. vuorovaikutus, dialogisuus, ryhmäilmiöt).
  • Oppimisen vastuun siirtäminen enemmän oppijalle ja oppijaryhmälle itselleen (mm. omien kehittymistarpeiden määrittäminen)
  • Ryhmänohjaukseen ja pienryhmätoimintaan käytettävän ajan merkittävä lisääminen (mm. työelämäkokemusten ja asiantuntijuuden jakaminen, ryhmässä oppiminen).
  • Toiminnan painopisteen siirtäminen keskusteluun (dialogiin), johon annetaan "alustus" tapauskohtaisesti joko kouluttajien, eri asiantuntijoiden, vertaisten tai muun tietolähteen toimesta.Kokemus 1: Koulutuksen sisältöjen ja oppimistavoitteiden kehittäminen eli OPS-työ edellyttää rohkeaa muutos- ja kehittämisasennetta.
Kokemus 2: Vastuun antaminen (opettaja) ja vastuun ottaminen (aikuisopiskelija) ja sen myötä oppimisen ulkoisen kontrollin poistaminen on alussa vaikeaa, mutta onnistuessaan erittäin palkitsevaa.
Kokemus 3: Tuntuu ettei pienryhmätoimintaan tule koskaan varattua riittävästi aikaa.
Kokemus 4: Erilaiset ja monipuoliset alustukset ovat edellytys kokemuksiin liittyvän keskustelun käynnistämiseksi.

Kysymys: Millaisia "interaktiivisuustekoja" sinä olet toteuttanut?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä