Oppimisen omakohtaisuus

Oppimisen omakohtaisuuden periaate

Keskeisin koulutuksen periaatteista on oppimisen omakohtaisuus. Koulutuksen OPS antaa oppimissisällöille suuntaviivat, mutta opiskelijan tulee aktiivisesti ja jatkuvasti määritellä itse omat kehittämistarpeensa. Opiskelijan tehtävänä on myös löytää keinot (oppimisvälineet) näiden tarpeiden saavuttamiseksi. Oppimistarpeet ja keinot kirjataan omakohtaiseen oppimissuunnitelmaan (OOPS). Opiskelija siis osallistuu oppimissisältöjensä määrittämiseen. Tämä vaatii kykyä arvioida (reflektoida) itseään ja näin kehittää oppimisen ja itsensä kehittymisen edellyttämää itsetuntemusta. Itsensänäköisyys ja omakohtaisuus konkretisoituvat koulutuksen lopussa kirjoitettavan opetusfilosofian muodossa.

Koulutuksessa oppiminen sidotaan omaan työelämään ja työstä nouseviin kehittämistarpeisiin. Eri oppimistehtävät toteutetaan eri oppimisvälineiden (esim. lukupiirikirjallisuus, opetuskokeilut) avulla. Henkilökohtaisen ammatillisen kasvun prosessin runkona toimivat kuukausittain toistuvat 3-4 päivän lähijaksot liikuntakasvatuksen laitoksella Jyväskylässä.Kokemus 1: Omien oppimistavoitteiden ja -tarpeiden määrittäminen on usein erittäin vaikeaa.
Kokemus 2: Opiskelija - varsinkin aikuisopiskelija - aktivoituu toimimaan usein vain itselleen tärkeiden ja merkityksellisten tarpeiden ohjaamana.

Kysymys 1: Voiko sinusta koulutuksen oppimissisällöt nousta opiskelijoilta itseltään?
Kysymys 2: Minkälaista "roolia OPS näyttelee" sinun opetuksessasi?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä