Dialoginen vuorovaikutus

Dialogisen vuorovaikutuksen periaate


Koulutuksessa keskustellaan paljon ja jaetaan siten kokemuksia ja asiantuntijuutta. Opiskelijat kuuluvat kahteen ryhmäohjaus-ryhmään ja niiden sisällä pienempiin vakioryhmiin (lukupiirit), joissa molemmissa keskustelulle on varattu paljon aikaa. Keskustelun aiheet ja teemat liittyvät opiskelijoiden omiin käytännön opetustyön kokemuksiin, haasteisiin ja liikuntakasvatuksen teoriaan ja tutkimukseen sekä myös oman opiskeluryhmän kehittymiseen.

Laajennettu Yksilö ryhmässä ja yhteisössä -kurssi mahdollistaa entistä paremmin opiskelijoiden lähijaksojen aikaisen vertaistoiminnan sekä opiskelijoiden ryhmässä olemisen ja ryhmässä oppimisen taitojen kehittämisen.

Työelämän kehittämistehtävään liittyen opiskelijat perustivat oman vertaismentorointi-ryhmän. Ryhmät muodostuivat hyvin erilaisiksi ja "omannäköisiksi", mutta niiden kaikkien toiminnan tavoitteena oli yksilön ammatillisen kehittymisen ja työssä jaksamisen tukeminen.

Verkkoympäristö Optimaa käytetään tiedottamiseen ja yhteydenpitoon. Lisäksi se mahdollistaa lähijaksojen aikana virinneiden keskustelujen jatkamisen.

Kokemus 1: Pienryhmissä (n. 4 henkilöä) jokaisen ääni pääsee kuuluville.
Kokemus 2: Vakioryhmä mahdollistaa parhaiten turvallisen ilmapiirin muodostumisen, mikä edesauttaa todellisen dialogin syntymistä.
Kokemus 3: Verkkoympäristö ei mielestämme ole paras paikka monipuoliselle keskustelulle, mutta se sopii tiedon ja informaation jakamiseen ja vaihtamiseen.
Kokemus 4: Koska koulutus perustuu kokemusten ja asiantuntijuuden jakamiseen, eli yhdessä oppimiseen, siksi lähijaksoilla on 100 prosentin läsnäolovelvollisuus.
Kokemus 5: Vertaismentorointitehtävää opiskelijat pitivät haastavana sen takia, että he kokivat osaamisensa puutteelliseksi. Haastetta lisäsi osalla myös se, että he kokivat itsensä ulkopuolisiksi määräaikaisen työsuhteensa takia.
Kokemus 6: Opiskelijoiden mielestä opiskelun parasta antia ovat ns epäviralliset keskustelut lähijakson aikana (mm. keskustelut iltaisin hotellilla tai Jyväskylän matkojen aikana).

Kysymys: Miten sinä koet keskustelun ja dialogisuuden oppimisen mahdollistajana?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä