Toimijuuden tukeminen - tutkimustuloksia

Toimijuuden tukeminen

Vuorovaikutteinen opetus ja osallistava pedagogiikka ovat keskeisessä roolissa toimijuuden tukemisessa. Ne eivät kuitenkaan automaattisesti johda korkeatasoiseen oppimiseen ja vahvaan toimijuuden kokemukseen. Tärkeää olisi tutkia mm. sitä, miten opetustilanteissa onnistutaan rakentamaan vastavuoroisia ja dialogisia suhteita opettajan ja opiskelijoiden välillä (Lipponen ja Kumpulainen 2011), miten havaitaan ja vaikutetaan opiskelijoiden keskinäisiin valtasuhteisiin ja kykyyn työskennellä yhdessä (Eteläpelto et. al 2005; Edwards 2005) sekä millaisia valinnan, vaikuttamisen ja tasavertaisen osallistumisen mahdollisuuksia oppimisyhteisössä rakennetaan opiskelijoille. (Lipponen ja Kumpulainen 2011; Eteläpelto et. al 2005).

Lähteet:

Edwards, A. 2005. Relational agency: Learning to be a resourceful practitioner. International Journal of Educational Research 43 (3), 168–182.

Eteläpelto, A., Littleton, K., Lahti, J. & Wirtanen, S. 2005. Students’ accounts of their participation in an intensive long-term learning community. International Journal of Educational Research 43 (3), 183–207.

Lipponen, L. & Kumpulainen, K. 2011. Acting as accountable authors: Creating interactional spaces for agency work in teacher education. Teaching and Teacher Education 27 (5), 812–819.

Tutkimustuloksia opiskelijan toimijuudesta yliopistokursseilla

Jyväskylän yliopiston Interaktiivinen opetus ja oppiminen -hankkeessa tutkittiin, miten opiskelijat näkevät oman toimijuutensa kehittämishankkeessa mukana olevilla kursseilla. Aineisto kerättiin hankkeessa kehitetyllä opiskelijan toimijuutta mittaavalla kyselylomakkeella (Yliopisto-opiskelijan toimijuus, YOT, Jääskelä & Valleala, 2012).

Interaktiivisella opetuksella opiskelijoista vahvempia toimijoita? Tutkimustuloksia opiskelijoiden oman toimijuutensa arvioinnista yliopistokursseilla. Videotallenne Interaktiivinen opetus ja oppiminen -hankkeen päätösseminaarista 12.12.2013 Jyväskylän yliopistossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä