Tutkivan ja kriittisen otteen periaate

Interaktiivisuus oppimisessa ilmenee opiskelijan tutkivana, kriittisenä ja kehittävänä suhtautumisena itseen, itseen eri ryhmien jäsenenä, ympäristöön sekä työhön niin ihmisenä kuin liikuntapedagogina. Parhaiten tämä periaate toteutuu opiskelijoiden oppimispäiväkirjojen kirjoittamisen kautta josta ote seuraavassa:

"...sanat keskeneräisyydestä ovat lähes päivittäin mielessäni…elämäni ei ole sarja pelkkiä onnistumisia, kehitettävää riittää. Arvot ja toiminta ei kohtaa 100 %:sti, jään itselleni kiinni siitä, että en sanonut tai toiminut tavalla, miten olisin halunnut toimia, ehkä enemmän yksityiselämässä kuin opettajana… uusi minä on kovaa vauhtia tekeytymässä, mutta vanha minä yrittää välillä muistuttaa olemassaolostaan, ei kovin usein, mutta välillä. Onko tähän syynä elämänhistoriani tai geenit, niitähän on aina helppo syyttää...Kuitenkin tämäkin vie minut takaisin arvojeni äärelle, ympyrä sulkeutuu… Kaikki alkaa arvoista ja kaikki päättyy arvoihin...Miksi minussa on vielä kehitettävää? Koska olen keskeneräinen ihminen? Elämä on matka itseen ja se on minulla vielä kesken. Tärkeintä ovat ajatukseni, koska mitä ajattelen siksi tulen… Siinä minulla on vielä kehitettävää, koska se luo pohjan kaikelle toiminnalleni…Myös virkamiesruotsin taidoissani on kehitettävää, mutta se onkin jo toinen juttu…"Periaate toteutuu myös käydessämme keskustelua eri liikuntapedagogiikan teemoista, erityisesti oppimisen rajoille vievistä "särö" -kokemuksista. Säröjen tehtävänä on herättää, hämmentää ja ravistella omia tuttuja ajattelu- ja toimintatapoja. Tarkoituksena on saada opiskelija pohtimaan omaa asennoitumistaan oppimiseen, opettamiseen ja työelämäkokemukseen. Säröt vievät opiskelijan tutustumaan oppilaitokseen tai organisaatioon, joka tarjoaa hänelle uudenlaisen ja erilaisen työelämäkokemuksen. Säröjen avulla opiskelija etsii itselleen uusia, jopa yllätyksellisiä asioita työkaluiksi opettajan ammattiin.

Tutkivan ja kriittisen otteen periaatteen suunnassa opiskelijat myös kehittävät omaa työyhteisöään toteuttamalla suunnittelemansa työelämän kehittämistehtävän sekä tekevät opinnäytetyönään pro gradu -tutkielman (liikuntapedagogiikka), jossa painottuvat tieteellisen tutkimuksen ja uuden tiedon tuottamisen näkökulmat (OPS).

Kokemus 1: Parhaimmillaan oppimispäiväkirjaan syntyy opiskelijan aitoa pohdiskelua ja kysymyksiä omista heikkouksista ja vahvuuksista, keskeneräisyydestä ja kehittymistarpeista. Itsetuntemuksen kasvaminen vie aikuisopiskelijan uusien oppimistarpeiden äärelle.
Kokemus 2: Tutkivuus ja kriittisyys korostuu usein niissä tilanteissa, joissa opiskelija viedään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.

Kysymys: Millainen itsesi tutkija sinä olet?

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä