Artikkelit, raportit, opinnäytetyöt

Artikkelit, raportit, opinnäytetyöt


2015
Kontu, E., Pirttimaa, R., Ojala, T., Kokko, T., Räty, L., Lassinpelto, O-P., & Pesonen, H. 2015. Vaativan erityisen tuen tutkimus- ja kehittämishanke VETURI vuosina 2012–2015. Loppuraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Kokko, T. 2015. Erityispedagogiikan kesäkoulu Turussa. e-Erika-lehti 2.

Kokko, T., Pesonen, H., Kontu, E. & Pirttimaa, R. 2015. Why Online Learning? Qualitative Analysis of Online Learning Experiences. Human Technology 11(1), 57–70. http://www.humantechnology.jyu.fi/articles/volume11/2015/Kokko_Pesonen_Kontu_Pirttimaa.pdf

Ojala, T. & Kontu, E. 2015. Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä aloitti työskentelynsä huhtikuussa. e-Erika-lehti, 2.

Ojala, T. Räty, L. Kokko, T. Pesonen, H. Polet, J. Kontu, E. & Pirttimaa, R. 2015. Erityinen tuki. Erityisen tuen toteutuminen sairaalaopetusyksiköiden, valtion koulukotien sekä kuntayhtymien ja yksityisten omisamien laitos- ja erityiskoulujen opetusryhmissä VETURI-hankkeen kartoitus II.

Pesonen, H. 2015. Erityispedagogiikan parhaat palat Minerva-torilla. e-Erika-lehti 2.

Pesonen, H., Kontu, E. Kokko, T., Räty, L., Ojala, T. & Pirttimaa, R. 2015. Perusopetuksen vaativa erityinen tuki suurennuslasin alla VETURI-hankkeessa. Autismi, 1, 16.

Pesonen, H., Kontu, E. & Pirttimaa, R. 2015. Sense of Belonging and Lifetime Transitions for Two Females with Autism Spectrum Disorder. Journal of International Special Needs Education.

Pesonen H., Ojala,T., Itkonen, T. & Kontu, E. 2015. Miten vaativa erityinen tuki toteutuu? Teoksessa M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg & M-P. Vainikainen (toim.). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 67.Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä, 163-178.

Pirttimaa R., Kokko T., Räty L., Kontu E., Pesonen H., Ojala T. 2015. Intensive special educational needs and the development of inclusive practices in Finland. In Fabio Dovigo, Clara Favella, Francesca Gasparini, Anna Pietrocarlo,Vincenza Rocco, Emanuela Zappella (toim.) Special Education Needs and Inclusive Practices.An International Perspective/Bisogni educativi speciali e pratiche inclusive. Una prospettiva internazionale. University of Bergamo - Università di Bergamo, 150-154. ISBN 978-88-940721-0-5.

Pirttimaa R., Räty L., Kokko, T. & Kontu, E. 2015. Vaikeimmin kehitysvammaisten lasten opetus ennen ja nyt. Teoksessa M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg & M-P. Vainikainen (toim.). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 67.Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä, 179-200.

Pulkkinen J., Jahnukainen M.& Pirttimaa R. 2015. Perusopetuksen tukijärjestelyjen toimivuus perusopetuslakiuudistuksen jälkeen. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, NMI-Bulletin.

Räty, L. 2015. Pääkirjoitus. e-Erika-lehti 2.

Saloviita, T., Pirttimaa, R. & Kontu, E. 2015. Parental Perceptions of the Use of Coercive Measures on Children with Developmental Disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. DOI 10.1111/jar.12154.


2014

Kokko, T. 2014. ITK 2014. e-Erika-lehti 2.

Kokko, T. 2014. Erityispedagogiikan kesäkoulu. e-Erika- lehti 3.

Kokko, T., Pesonen, H., Polet, J., Kontu, E., Ojala, T. & Pirttimaa, R. 2014. Erityinen tuki perusopetuksen oppilaille, joilla tuen tarpeen taustalla on vakavia psyykkisiä ongelmia, kehitysvamma- tai autismin kirjon diagnoosi. VETURI-hankkeen kartoitus 2013.

Kontu, E. 2014. Pääkirjoitus. e-Erika-lehti 1.

Kontu, E. & Vanonen, M. 2014. Videomallinnus autismin kirjon lapsen vuorovaikutustaitojen oppimisessa. 4-vuotiaan lapsen tapaustutkimus. e-Erika - lehti 3.


Kontu, K. & Kontu, E. Erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen kokema kaltoinkohtelu. e-Erika - lehti 3.

Lassinpelto, O-P. 2014. Painava sana: Oikeus omaan tupaan ja lupaan. Tukiviesti 5, 3.

Lassinpelto, O-P. 2014. Olli-Pekka pohdiskelee. e-Erika-lehti 2.

Lassinpelto, O-P. 2014. Olli-Pekka pohdiskelee. e-Erika - lehti 3.

Löhönen Sini-Tuisku. 2014. Kodin ulkopuolelle sijoitettettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (erityispedaogiikan pro gradutyö). Esipuhe: Christine Välivaara. Sisukas-projekti 2012- 2014, tutkimuksia 2. Jyväskylä: Pesäpuu ry

Ojala, T. 2014. VETURI-hanke jatkaa matkaa tutkimus edellä. e-Erika-lehti 1.

Ojala, T. & Kokko, T. 2014. VETURI syksyllä 2014. e-Erika -lehti 3.

Pesonen, H. 2014. Historian havinaa erityispedagogiikan kevätseminaarissa. e-Erika-lehti 2.

Pesonen, H., Itkonen, T., Jahnukainen, M., Kontu, E., Kokko, T., Ojala, T., Pirttimaa, R. (2014). The Implementation of New Special Education Legislation in Finland. Educational Policy. DOI:10.1177/0895904814556754

Pirttimaa, R. 2014. Pääkirjoitus. e-Erika-lehti 3.

Pirttimaa, R. & Hirvonen, M. 2014. From special tasks to extensive roles? The changing role of special needs teachers in Finnish vocational further education. Journal of Research in Special Educational Needs. DOI: 10.1111/1471-3802.12078.

Pirttimaa R. & VETURI-tiimi. 2014. Opinto-ohjaus kaipaa vahvistusta. Tukiviesti 2, 50.

Rämä, I., Kontu, E. & Pirttimaa, R. 2014. Communicative spontaneity in autism: Exploring supportive prompts in an educational context. European Journal of Special Needs Education DOI:10.1080/08856257.2014.891720

Rämä, I. Pesonen, H., Kontu, E. & Pirttimaa, R. 2014. Autismin kirjoon kohdistunut DSM-uudistus jakaa mielipiteitä. Kuntoutus 3, 24-34.

Räty, L. 2014. Pääkirjoitus. e-Erika-lehti 2.

Räty, L. 2014. VETURI-hankkeen ajankohtaisseminaari keräsi lähes 70 kiinnostunutta osallistujaa. e-Erika-lehti 2.

Räty, L. 2014. Neljäs IASSID-Euroopan kongressi järjestettiin Wienissä. e-Erika 3.

Räty, L., Välivaara, C. Mäntymaa, S.-M., Saksola, M. & Pirttimaa, R. 2014. Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa – lasten psykologisen ja pedagogisen alkukartoituksen tulokset. Sisukas-projekti 2012- 2014, tutkimuksia 2. Jyväskylä: Pesäpuu ry.


2013

Hirvonen, P. 2013. Sopivia arviointimenetelmiä monivammaisten lasten opetukseen. e-Erika-lehti 2.

Kirjavainen, T. & Pulkkinen, J. 2013. Erityisoppilaiden määrän kasvun ohella kuntien ja ikäryhmien väliset erot lisääntyivät erityisopetuksessa. e-Erika-lehti 3.

Kokko, T. & Pesonen H. 2013. Pääkirjoitus. Erityispedagogiikan tutkimus- ja menetelmätieto eErika-lehti 3, 3–4.

Kokko, T. 2013. VETURIn kuulumisia. e-Erika-lehti 1.

Kokko, T. 2013. Laaja erityisen tuen tutkimus- ja kehittämishanke VETURI käynnistyy. e-Erika lehti.

Kontu, E. Jokela, T. & Pölkki, T. 2013. Laulu-leikki-liike –ohjelman avulla syntyy sensitiivistä vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välille. e-Erika-lehti 3.

Kontu, E. K. , Ullgren, I-M. , Törmänen, M. , Nislin, M. & Pirttimaa, R. A. 2013. Savant lahjakkuus ja yleisen älykkyyden käsite julkaisussa: NMI-bulletin 1, 23-33.

Lahti, P. 2013. Kiintymyssuhteen välittyminen sukupolvelta toiselle. e-Erika-lehti 3.

Nuorsaari, A. 2013. Musiikillisen harjoituksen vaikutus työmuistiin. e-Erika-lehti 2.

Ojala, T. 2013. VETURI-hanke etenee aikataulun mukaisesti. e-Erika-lehti 2.

Ojala, T. 2013. VETURI (Vaativa erityinen tuki) – hanke etenee vakaasti. e-Erika-lehti 3.

Ojala, T., Kontu E. & Pirttimaa R. 2013. Vaativan erityisen tuen VETURI-hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Erityiskasvatus 3/2013.

Pesonen, h. ym. 2013. The Impact of New Legistlation on Special Education Implementation in Finnad. Educationalt Policy 29(1) 162-178.

Pesonen, H. 2012. Matkakertomus Cricket Green School & University of London. e-Erika-lehti 1.

Pirttimaa, R., Kokko, T., Kontu, E., Pesonen, H. 2013. The intensive special education endorsement research project. Abstrakti. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disability 10(2), 162.

Rönkä, K-I. 2013. Nuorten koulutukselle antamat merkitykset. e-Erika-lehti 3.

Rämä, I. 2013. Ruskeasuon koulun kehittämishanke: HOJKS-tavoitteet ICF-viitekehyksessä. NMI-Bulletin, 3, 32-47.

Räty, L. 2013. Adaptiiviset taidot 13-18-vuotiailla nuorilla, joilla on Downin syndrooma. JY, Kasvatustieteiden tiedekunta, erityispedagogiikan pro gradu.


2012

Rämä, I. & Kontu, E. 2012. Searching for pedagogical adaptations by exploring teacher's tacit knowledge and interactional co-regulation in the education of pupils with autism. Eurpoean Journal of Special Needs Education 27(4), 417-431. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/08856257.2012.701064

Kivijärvi, S. 2012. Project Disabled People as Musicians: A Systemic Approach. Procedia – Social and Behavioral Sciences 47 (2012), 416-427.

Rämä, I. 2012. Opettajan toiminta oppimisen tukena – autismiopetuksen pedagogiset haasteet. Autismi 5, 2012.

Ruskiss, 2012. Ruskiksen vuosijulkaisu 1/2012. Pääkirjoitus L. Airaksinen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä