Tutkimus

Tutkimus

Vaativan erityisen tuen (VETURI) hankkeessa oltiin kiinnostuneita ns. vaativaa, moniammatillista ja erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevista perusopetuksen oppilaista.
Näillä oppilailla on esimerkiksi vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjon diagnoosi.
Useilla kohderyhmän oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus. Lisäksi tähän ryhmään saattaa kuulua kotiopetuksessa olevia nuoria, joiden opetuksen järjestämisestä on erittäin vähän tietoa.

VETURI – hankkeen kivijalkana toimi kehittävä tutkimus, jossa päävastuullisina tahoina olivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot. Tutkimuksen peruskenttänä olivat VETURI -valmennukseen osallistuvat (32 henkilöä ja heidän oppilaansa). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohderyhmän oppilaiden ja opettajien sekä muun kasvatushenkilöstön nykyinen tilanne kouluissa kehittämistyön perustaksi ja hankkia tutkimukseen perustuvaa tietoa kokeilulla kehitettävistä
pedagogista ratkaisuista.

Tietoa kerättiin huoltajilta sekä koulujen opettajilta, rehtoreilta ja muulta henkilökunnalta.

Tutkimuksella oli kaksi päälinjaa:
- kansallisesti kartoittava yleisselvitys, jonka avulla arvioitiin kokonaiskuvaa opetuksesta kyseessä oleville kohderyhmille
- pedagogisten kokeilujen ja kehittämistyön tutkimus, joka toteutettiin pääosin toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi kerättiin runsaasti laadullisia aineistoja seuraavista teemoista:
1) opettajan työpäivä (kohderyhmämme oppilaiden kanssa), 2) opetustilanteiden ristiriidat ja niiden ratkaiseminen, 3) autismipedagogiikan kehitys Suomessa, 4) DSM-5 ja autismin kirjon diagnostiikan muutokset 5) leikki-interventio pienryhmässä.

Tutkimukset on raportoitu ja ne löytyvät "Julkaisut" -kansiosta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä