VETURI-hanke

VETURI

“Vaativa erityinen tuki” käsite otettiin käyttöön vaativan erityisen tuen Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteisessä tutkimus- ja kehittämishanke VETURIssa, kun haluttiin kuvata millaisten oppilaiden opetusta perusopetuksessa tutkittiin ja kehitettiin. Käsite määriteltiin tuolloin seuraavasti: ”Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutu- miseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Lisäksi tähän ryhmään saattaa kuulua "kotiopetuksessa" olevia lapsia”.


Hankkeessa tarkasteltiin perusopetuksen vaativaa erityistä tukea. Hanke painottui kehittävään tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin kokonaiskuvaa tämänhetkisestä opetuksesta ja varsinkin erityisestä tuesta.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Päätoimijat olivat:
Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Elina Kontu, Terhi Ojala & Henri Pesonen
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi
Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos, Raija Pirttimaa, Tiina Kokko & Lauri Räty
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jyu.fi

Ohjausryhmässä olivat lisäksi:
Valteri-verkosto, Oppimis- ja ohjauskeskus Ruskeasuo, Leena Airaksinen
Valteri-verkosto, Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael, Johanna Sergejeff (ent. Juvonen)
Naulan ja Malmin koulut, Rauma,Taina Suvikas
Huhtarinteen koulu, Jyväskylä, Alpo Suomi
Peltosaaren koulu, Riihimäki, Kukka-Maaria Vänskä

Hanke on päättynyt 2015. Hankeraportit (3) löytyvät Julkaisut- kansiosta.

Vaativan erityisen tuen ajankohtaisia asioita on esillä mm. Facebookissa https://www.facebook.com/vaativaerityinentuki/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä