Mikä ISOT-hanke on?

ISOT on lukuvuonna 2016-2017 tapahtuva valtakunnallinen hanke, jonka kohderyhmänä on kaikki Suomen noin 63 000 yhdeksäsluokkalaista. Hankkeen tavoitteina on synnyttää monimuotoista keskustelua tasa-arvosta ja itsenä olemisen tärkeydestä, aktivoida nuoria käymään rakentavaa keskustelua, kuulla ja kerätä nuorten ajatuksia, tukea nuoria kasvamaan aktiivisiksi kansalaisiksi sekä lisätä opettajien valmiuksia koulussa käytävälle tasa-arvokeskustelulle.

Hanke koostuu neljästä osasta ja tarjoaa siten useita keinoja ja erilaisia näkökulmia tasa-arvoaiheeseen pureutumiseen. Voit valita, miten laajasti ja millä keinoin syvennyt(te) teemaan.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Otavan Kirjasäätiö ja Kustannusosakeyhtiö Otava, Jyväskylän yliopisto, Kulttuurikeskus PiiPoo, Tampere-talo osakeyhtiö ja WOW Finland, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Feministinen ajatushautomo Hattu ja Suomen PEN.

Hankkeen normipohja
  • Hankkeen tavoitteet tukevat nuorisolain (27.1.2006/72) 1.1. pykälän sekä nuorisopoliittisen kehittämisohjelman mukaisesti nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantavat nuorten kasvu- ja elinoloja.
  • ISOT-hankkeen tavoitteet tukevat myös valtakunnallisia Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014, erityisesti Perusopetuksen arvoperusta -kohtaa (2.2), jossa jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana juuri sellaisena kuin hän on. Opetussuunnitelman arvojen mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Hankkeen materiaaleja voidaan hyödyntää koulujen tasa-arvosuunnitelmien toteutuksessa.
  • Hanke edistää Suomen tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteiden toteutumista tasa-arvon ja syrjinnän kiellon näkökulmasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä