Lisätietoja ISOT-hankkeesta

Mikä ISOT-hanke on?

ISOT on lukuvuonna 2016-2017 tapahtuva valtakunnallinen hanke, jonka kohderyhmänä on kaikki Suomen noin 63 000 yhdeksäsluokkalaista. Hankkeen tavoitteina on synnyttää monimuotoista keskustelua tasa-arvosta ja itsenä olemisen tärkeydestä, aktivoida nuoria käymään rakentavaa keskustelua, kuulla ja kerätä nuorten ajatuksia, tukea nuoria kasvamaan aktiivisiksi kansalaisiksi sekä lisätä opettajien valmiuksia koulussa käytävälle tasa-arvokeskustelulle.

Hanke koostuu neljästä osasta ja tarjoaa siten useita keinoja ja erilaisia näkökulmia tasa-arvoaiheeseen pureutumiseen. Voit valita, miten laajasti ja millä keinoin syvennyt(te) teemaan.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Otavan Kirjasäätiö ja Kustannusosakeyhtiö Otava, Jyväskylän yliopisto, Kulttuurikeskus PiiPoo, Tampere-talo osakeyhtiö ja WOW Finland, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Feministinen ajatushautomo Hattu ja Suomen PEN.

Hankkeen normipohja
  • Hankkeen tavoitteet tukevat nuorisolain (27.1.2006/72) 1.1. pykälän sekä nuorisopoliittisen kehittämisohjelman mukaisesti nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantavat nuorten kasvu- ja elinoloja.
  • ISOT-hankkeen tavoitteet tukevat myös valtakunnallisia Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014, erityisesti Perusopetuksen arvoperusta -kohtaa (2.2), jossa jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana juuri sellaisena kuin hän on. Opetussuunnitelman arvojen mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Hankkeen materiaaleja voidaan hyödyntää koulujen tasa-arvosuunnitelmien toteutuksessa.
  • Hanke edistää Suomen tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteiden toteutumista tasa-arvon ja syrjinnän kiellon näkökulmasta.

ISOT -hanke koostuu neljästä osasta

Haluamme kannustaa erityisesti Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä -kirjaan tutustumiseen ja luetusta keskustelemiseen. Hanke tuottaa kirjan käsittelyn ja keskustelun tueksi sähköisen oppimateriaalin.

1. Kirja kaikille Suomen 9. luokkalaisille
Hanke jakaa Chimamanda Ngozi Adichien Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä -kirjan jokaiselle 9. luokkalaiselle. Tämä maanläheinen, helposti lähestyttävä kirja tarttuu sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin, opettaa empatiaa ja edistää kulttuurista moninaisuutta.
Kirjan on lahjoittanut Otavan Kirjasäätiö.

2. Oppimateriaali opettajille
Hanke tuottaa kirjan käsittelyn ja keskustelun tueksi sähköisen oppimateriaalin. Oppimateriaalin tuottavat Jyväskylän kasvatustieteiden ja taiteen tutkimuksen laitosten asiantuntijat ja ISOT-hankkeen taidekasvattajat.

3. Interaktiivinen Suuri tasa-arvon juhla -nettilähetys
Koulujen on mahdollista osallistua 8.3.2017 klo 10-10.45 Tampere-talosta lähetettävään tasa-arvoteemaiseen lähetykseen. Oppitunnin pituinen lähetys koostuu eri näkökulmista tasa-arvoa käsittelevistä sisällöistä kuten YLE:n tasa-arvon 100-vuotisesta historiasta kertovan elokuvan ensi-iltanäytöksen, valtiovallan edustajan puheen ja 100 tasa-arvotekoa -hankkeiden esittelyjä. Lähetys on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen.

4. Valtakunnallinen kirjoituskatselmus
Nuorten äänen esiintuominen on yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista. Yhdessä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa hanke kutsuu mukaan luokkia kirjoittamaan otsikolla
Mitä väliä sukupuolella?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä