YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Mari-Anne Okkolin (Kasvatustieteiden laitos)
mari-anne.okkolin@jyu.fi
+358 40 805 4316

Tiina Nikkola (Opettajankoulutuslaitos)
tiina.nikkola@jyu.fi
+358 40 805 3356

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Tuija Saresma (Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)
tuija.saresma@jyu.fi
+358 40 805 3841