Miten toimia palautettavien materiaalien kanssa?

Mitä väliä sukupuolella?

ylpee.jpgOlemme kiinnostuneita kaikesta oppilaiden tuottamasta materiaalista mitä erilaisemmassa muodossa: kuva, video, ääni, linkki esim. luokan blogiin, teksti.
T
ekstin muodon voi kukin oppilas valita omalle äänelleen sopivaksi.
Se voi olla vaikkapa runo, essee, blogikirjoitus, tarina tai rap-sanoitus.
Sen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Oppilaat
voivat itse ladata tekstejä Oppilaalle -sivulla.
Muun kuin word-muotoisen materiaalin lataaminen edellyttää Peda.net -tunnuksia (https://peda.net/ohjeet/uusitunnus).

Opettajat voivat ladata kirjautuneena käyttäjänä kaikentyyppistä aineistoa Opettajalle -sivulla.
Toivomme opettajien täyttävän myös heille suunnatun palautekyselyn.

Voit ladata materiaaleja 9.6.2017 asti.

HUOM!
Ladatut materiaalit eivät ole julkisia vaan ne tulevat ainoastaan ISOT-hankkeen ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden luettavaksi. Tekstin julkaisemisesta (verkossa tai muutoin) sovitaan aina jokaisen kirjoittajan kanssa erikseen.