Arviointipohjat

1.lk TVT-taidot

Vuosiluokkien 1 – 6 aikana rakennetaan pohja TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle niin koulussa kuin vapaa-ajalla omien asioiden hoitamisessa. Vuosiluokkien 1 – 6 aikana opetelleen perustaidot ja perustiedot niin laitteiden käytöstä, sovelluksista kuin käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä.

2.lk TVT-taidot

Vuosiluokkien 1 – 6 aikana rakennetaan pohja TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle niin koulussa kuin vapaa-ajalla omien asioiden hoitamisessa. Vuosiluokkien 1 – 6 aikana opetelleen perustaidot ja perustiedot niin laitteiden käytöstä, sovelluksista kuin käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä.

3.lk TVT-taidot

Vuosiluokkien 1 – 6 aikana rakennetaan pohja TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle niin koulussa kuin vapaa-ajalla omien asioiden hoitamisessa. Vuosiluokkien 1 – 6 aikana opetelleen perustaidot ja perustiedot niin laitteiden käytöstä, sovelluksista kuin käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä.

4.lk TVT-taidot

Vuosiluokkien 1 – 6 aikana rakennetaan pohja TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle niin koulussa kuin vapaa-ajalla omien asioiden hoitamisessa. Vuosiluokkien 1 – 6 aikana opetelleen perustaidot ja perustiedot niin laitteiden käytöstä, sovelluksista kuin käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä.

5.lk TVT-taidot

Vuosiluokkien 1 – 6 aikana rakennetaan pohja TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle niin koulussa kuin vapaa-ajalla omien asioiden hoitamisessa. Vuosiluokkien 1 – 6 aikana opetelleen perustaidot ja perustiedot niin laitteiden käytöstä, sovelluksista kuin käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä.

6.lk TVT-taidot

Vuosiluokkien 1 – 6 aikana rakennetaan pohja TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle niin koulussa kuin vapaa-ajalla omien asioiden hoitamisessa. Vuosiluokkien 1 – 6 aikana opetelleen perustaidot ja perustiedot niin laitteiden käytöstä, sovelluksista kuin käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä.

7.lk TVT-taidot

Yläkoulun aikana pyritään antamaan oppilaalle valmiudet käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa (tietokoneet, mobiililaitteet, jne.) tehokkaasti opiskelun apuvälineenä sekä oman elämän asioiden hoitamiseen. Yläkoulussa vahvistetaan ja syvennetään alakoulussa opittuja taitoja ja pyritään ottamaan nämä välineet yhdeksi oppimisen ja tiedon tuottamisen välineeksi kaikissa oppiaineissa tavalla, joka parhaiten kutakin oppiaineitta tukee.

8.lk TVT-taidot

Yläkoulun aikana pyritään antamaan oppilaalle valmiudet käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa (tietokoneet, mobiililaitteet, jne.) tehokkaasti opiskelun apuvälineenä sekä oman elämän asioiden hoitamiseen. Yläkoulussa vahvistetaan ja syvennetään alakoulussa opittuja taitoja ja pyritään ottamaan nämä välineet yhdeksi oppimisen ja tiedon tuottamisen välineeksi kaikissa oppiaineissa tavalla, joka parhaiten kutakin oppiaineitta tukee.

9.lk TVT-taidot

Yläkoulun aikana pyritään antamaan oppilaalle valmiudet käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa (tietokoneet, mobiililaitteet, jne.) tehokkaasti opiskelun apuvälineenä sekä oman elämän asioiden hoitamiseen. Yläkoulussa vahvistetaan ja syvennetään alakoulussa opittuja taitoja ja pyritään ottamaan nämä välineet yhdeksi oppimisen ja tiedon tuottamisen välineeksi kaikissa oppiaineissa tavalla, joka parhaiten kutakin oppiaineitta tukee.

Monilukutaito (L4) 7.-9. luokalla

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 7 lk. L5

(L5) Yläkoulussa opit käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa (tietokoneet, mobiililaitteet, jne.) opiskelussa ja vapaa-ajalla apuvälineenä mahdollisimman hyödyllisesti. Tavoitteena on oppia käyttämään laitteita tarkoituksenmukaisesti eri oppiaineiden tunneilla sopivilla tavoilla.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 8 lk. L5

(L5) Yläkoulussa opit käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa (tietokoneet, mobiililaitteet, jne.) opiskelussa ja vapaa-ajalla apuvälineenä mahdollisimman hyödyllisesti. Tavoitteena on oppia käyttämään laitteita tarkoituksenmukaisesti eri oppiaineiden tunneilla sopivilla tavoilla.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 9 lk. L5

(L5) Yläkoulussa opit käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa (tietokoneet, mobiililaitteet, jne.) opiskelussa ja vapaa-ajalla apuvälineenä mahdollisimman hyödyllisesti. Tavoitteena on oppia käyttämään laitteita tarkoituksenmukaisesti eri oppiaineiden tunneilla sopivilla tavoilla.

Vanhentuneet arviointipohjat

2.lk TVT-taidot (vanhentunut)

Vuosiluokkien 1 – 6 aikana rakennetaan pohja TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle niin koulussa kuin vapaa-ajalla omien asioiden hoitamisessa. Vuosiluokkien 1 – 6 aikana opetelleen perustaidot ja perustiedot niin laitteiden käytöstä, sovelluksista kuin käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä.

Arviointipohja on vanhentunut

3.lk TVT-taidot (vanhentunut)

Vuosiluokkien 1 – 6 aikana rakennetaan pohja TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle niin koulussa kuin vapaa-ajalla omien asioiden hoitamisessa. Vuosiluokkien 1 – 6 aikana opetelleen perustaidot ja perustiedot niin laitteiden käytöstä, sovelluksista kuin käytössä olevista sähköisistä oppimisympäristöistä.

Arviointipohja on vanhentunut