Y-pakki - Yrittäjyyskasvatuksen ideapankki

Yrittäjyyskasvatuksen ideapankki eli Y-pakki


Y-pakki tarjoaa opettajille ja yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille opetus- ja oheismateriaalia yrittäjyyskasvatukseen.

mustikka_vaaka.jpgYrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.

(Valtakunnallinen YES ry.)