Lapset puheeksi

LAPSET/NUORET PUHEEKSI - KESKUSTELUT

Joensuun perusopetuksessa ja Siun soten palveluissa on otettu käyttöön Lapset puheeksi (LP) –menetelmä. Kouluissa sitä tarjotaan kaikille 1. ja 7. luokkalaisille lukukauden alussa.

LP-keskustelu on ”laajennettu” vanhempainvartti (n. 45 min.), jossa keskustellaan lapsen/nuoren arjesta ja koulun käynnistä valmiin keskustelurungon pohjalta. Keskusteluun osallistuvat opettaja, vanhemmat ja lapsi/nuori. Keskustelu pohjautuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Opettaja kutsuu keskusteluun Wilman välityksellä.

LP-menetelmä perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä, joka syntyy arjen tilanteissa. Tiedetään, että hyvinvointia ja oppimista voidaan edistää kiinnittämällä huomiota lapsen/nuoren vahvuuksiin ja käymällä kodin-ja koulun välistä vuoropuhelua. Vahvuudet ja hyvinvointi nähdään osana koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen/nuoren arjen asioita kouluun, kotiin ja vapaa-aikaan liittyen. 

Mikäli keskustelussa ilmenee huolenaiheita, suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa, mitä lisätukea tarvitaan (esim. erityisopetus, oppilashuolto) ja edetään suunnitelman mukaan. Halutessanne voitte tehdä muistiinpanoja LP-keskustelua varten Lapset puheeksi –lomakkeeseen (linkki alla) ja ottaa lomakkeen mukaan keskusteluun. Keskustelun teemat on koottu seuraavalle sivulle. Toivottavasti tutustutte niihin. 

LP-keskustelusta ei laadita mitään rekisteriä. Ainoastaan Wilman tukilehdelle tulee merkintä, että keskustelu on käyty ja kuka siihen osallistui. Sisältöjä ei kirjata.

 

LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUN TEEMAT - KOULUN LOKIKIRJA

 (L=lapsi/nuori, V=huoltaja, O=opettaja)

 1. Vapaamuotoista keskustelua perheestä, kodista ja koulusta. Kuulumisia. Tutustumista. (L,V,O)
 1. Lapsen/nuoren mieliala kotona, koulussa ja kavereiden kanssa. (L,V,O)
 1. Lapsen/nuoren toiminta ja käyttäytyminen kotona, koulussa ja kavereiden kanssa. (L,V,O)
 1. Arkisten toimien sujuminen kotona. (L,V)

- Syöminen, nukkuminen, kouluun lähtö ja kotiintulo, pelaaminen ja some, harrastukset, läksyt.

 1. Koulupäivän rutiinien sujuminen. (L,O)

- Kouluun tulo ja kotiin lähtö, oppitunnit, ruokailu, välitunnit ja siirtymä, pelaaminen ja some, ryhmässä toiminen, poissaolot ja myöhästymiset

 1. Oppimisen sujuminen. (L,V,O)
 1. Koulussa viihtyminen. (L,V,O)
 1. Vapaa-ajan toiminta ja kiinnostuksen kohteet/harrastukset. (L,V,O)
 1. Ristiriitatilanteet kotona, koulussa ja ystäväpiirissä. Keinot selvitä konflikteista. (L,V,O)
 1. Haluatteko tuoda esille jotain erityistä huolta lapsesta/nuoresta? (L,V,O)
 1. Onko vielä koulussa/kotona/muussa elämänpiirissä asioita, joilla voisi olla merkitystä lapsen/nuoren hyvinvoinnille ja pärjäävyydelle?
 1. Kuka/ketkä ovat koulun turvallisia aikuisia lapselle/nuorelle?
 1. Tukiverkko Tuen tarve? (L,V,O)
 1. Kasvatuspäämäärät kotona ja koulussa. (V,O)

MILLÄ KONKREETTISILLA TOIMILLA VOISIMME YHDESSÄ TUKEA LAPSEN/NUOREN PÄRJÄÄVYYTTÄ? TOIMINTASUUNNITELMA

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä