Lapset puheeksi

LAPSET/NUORET PUHEEKSI - KESKUSTELUT

Joensuun kouluissa tarjotaan kaikille 1. ja 7. luokkalaisten perheille Lapset puheeksi (LP) -keskustelua lukukauden alussa.

LP-keskustelu on tutustumiskeskustelu (n. 45 min.), jossa käydään läpi oppilaan arjen asioita sekä koulun käyntiä valmiin keskustelurungon (lokikirja) pohjalta. Keskusteluun osallistuvat opettaja, vanhemmat ja oppilas. LP-keskustelussa etsitään yhteistä ymmärrystä, ja jokaisen mielipide on yhtä arvokas. Keskustelu pohjautuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Opettaja kutsuu keskusteluun Wilman välityksellä ja antaa tarkemmat ohjeet.

Keskustelussa ei etsitä ongelmia, vaan pyritään nimeämään oppilaan vahvuuksia. Tiedetään, että hyvinvointia ja oppimista voidaan edistää kiinnittämällä huomiota oppilaan vahvuuksiin. Vahvuudet ja hyvinvointi nähdään osana koulun opetus- ja kasvatustehtävää. 

LP-menetelmä perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä, joka syntyy arjen tilanteissa. LP:ssä kartoitetaan lapsen/nuoren suotuisaa kehitystä suojaavia tekijöitä. Mikäli huolenaiheita ilmenee, suunnitellaan yhdessä, mitä lisätukea tarvitaan (esim. erityisopetus, oppilashuolto) ja edetään suunnitelman mukaan.

Ennen keskustelua

Istahtakaa lapsenne/nuorenne kanssa sohvalle, ja tutustukaa lokikirjan teemoihin. Voitte miettiä valmiiksi, onko joku teema vahvuus vai haavoittuvuus oppilaan elämässä. Jokaisen mielipide on yhtä arvokas. Lokikirjaa ei tarvitse täyttää etukäteen, mutta sen saa täyttää. 

Vahvuus- asia, joka toimii.
Haavoittuvuus -asia, joka vaatii huomiota nyt tai myöhemmin.

Löydätte lokikirjan "rautalankaversion" alta sekä linkin laajempaan lokikirjaan, jossa on esitelty LP-menetelmä yksityiskohtaisemmin.
Useimmiten opettaja lähettää lokikirjan tulosteen oppilaan mukana kotiin ennen keskustelua.

Keskustelun jälkeen

LP-keskustelusta ei laadita mitään rekisteriä. Ainoastaan Wilman tukilehdelle tulee merkintä, että keskustelu on käyty ja kuka siihen osallistui. Sisältöjä ei kirjata.

Huoltajien palautelinkkin keskustelusta (Joensuu): Palaute Lapset puheeksi -keskustelusta: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)


 

LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUN TEEMAT - KOULUN LOKIKIRJA

 (L=lapsi/nuori, V=huoltaja, O=opettaja)

 1. Vapaamuotoista keskustelua perheestä, kodista ja koulusta. Kuulumisia. Tutustumista. (L,V,O)
 1. Lapsen/nuoren mieliala kotona, koulussa ja kavereiden kanssa. (L,V,O)
 1. Lapsen/nuoren toiminta ja käyttäytyminen kotona, koulussa ja kavereiden kanssa. (L,V,O)
 1. Arkisten toimien sujuminen kotona. (L,V)

- Syöminen, nukkuminen, kouluun lähtö ja kotiintulo, pelaaminen ja some, harrastukset, läksyt.

 1. Koulupäivän rutiinien sujuminen. (L,O)

- Kouluun tulo ja kotiin lähtö, oppitunnit, ruokailu, välitunnit ja siirtymä, pelaaminen ja some, ryhmässä toiminen, poissaolot ja myöhästymiset

 1. Oppimisen sujuminen. (L,V,O)
 1. Koulussa viihtyminen. (L,V,O)
 1. Vapaa-ajan toiminta ja kiinnostuksen kohteet/harrastukset. (L,V,O)
 1. Ristiriitatilanteet kotona, koulussa ja ystäväpiirissä. Keinot selvitä konflikteista. (L,V,O)
 1. Haluatteko tuoda esille jotain erityistä huolta lapsesta/nuoresta? (L,V,O)
 1. Onko vielä koulussa/kotona/muussa elämänpiirissä asioita, joilla voisi olla merkitystä lapsen/nuoren hyvinvoinnille ja pärjäävyydelle?
 1. Kuka/ketkä ovat koulun turvallisia aikuisia lapselle/nuorelle?
 1. Tukiverkko Tuen tarve? (L,V,O)
 1. Kasvatuspäämäärät kotona ja koulussa. (V,O)

MILLÄ KONKREETTISILLA TOIMILLA VOISIMME YHDESSÄ TUKEA LAPSEN/NUOREN PÄRJÄÄVYYTTÄ? TOIMINTASUUNNITELMA

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä