Tuore raportti luo pohjaa elinikäisten urasuunnittelutaitojen vahvistamiselle

Tuore raportti luo pohjaa elinikäisten urasuunnittelutaitojen vahvistamiselle

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on julkaissut raportin, jossa tarkastellaan kansalliseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen pohjautuen urasuunnittelutaitojen vahvistumista eri elämänvaiheissa ja konteksteissa.

Selvitys kuvaa, millaisilla julkisilla ja yksityisillä palveluilla kansalaisten urasuunnittelutaitojen kehittymistä voidaan tukea ja kuinka näiden taitojen kehittymistä voidaan mitata. Raportti tarjoaa konkreettisia näkökulmaehdotuksia urasuunnittelutaitojen viitekehyksen jatkokehittämisen perustaksi ja tueksi Suomessa. Jatkokehittämiseen liittyvät ensimmäiset työpajat pidetään loppukeväästä 2023: ensimmäinen jatkokehittämiseen liittyvä työpaja järjestettiin 11.5.2023. Tavoitteena on luoda yhteisesti kehitetty kokonaismalli, joka sopii Suomen kontekstiin.

Urasuunnittelutaidot ovat henkilökohtaiseen kasvuun, opiskeluun ja urasuunnitteluun liittyviä, opittavissa olevia tietoja, taitoja ja kompetensseja, joiden avulla kaiken ikäiset eri elämäntilanteissa olevat oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä parantavat kykyään hallita koulutus- ja työuriaan. Näillä taidoilla on merkitystä yksilöille, työnantajille sekä koko yhteiskunnalle. Hyvät urasuunnittelutaidot vahvistavat sitoutumista oppimiseen ja opiskeluun, edistävät jatkuvaa oppimista, työmarkkinoilla tapahtuvien siirtymien sujuvuutta ja joustavuutta sekä vahvistavat yksilön kykyä toimia muutostilanteissa. Hyvät urasuunnittelutaidot edistävät myös yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Koulutuksen tutkimuslaitos toteutti selvityksen osana ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Urasuunnittelutaitojen edistämishanketta (2022–2024) ja työ- ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen koordinoimia elinikäisen ohjauksen valtakunnallisia kehittämishankkeita. Hanke pohjautuu Elinikäisen ohjauksen strategian (2020–2023) tavoitteisiin sekä Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen (2020) linjauksiin ja se on saanut rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä Suomen kestävän kasvun ohjelman perusteella.

Kirjoittajat:
Jaana Kettunen, tutkimusprofessori ja varajohtaja, Koulutuksen tutkimuslaitos
jaana.h.kettunen@jyu.fi

Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, projektipäällikkö, Koulutuksen tutkimuslaitos
outi.h.ruusuvirta@jyu.fi

Raportti
Vuorinen, R., Kettunen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O. & Kukkaneva, E. (2023). Urasuunnittelutaitoja jäsentävä selvitys ja näkökulmia jatkokehittämistä varten. Raportteja ja työpapereita 2. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.
https://doi.org/10.17011/ktl-rt/2


Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 26, toukokuu 2023
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro26

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä