Toisen asteen opiskelijat pääosin tyytyväisiä opinto-ohjauksen saatavuuteen ja riittävyyteen

Toisen asteen opiskelijat pääosin tyytyväisiä opinto-ohjauksen saatavuuteen ja riittävyyteen

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) on selvittänyt OKM:n toimeksiannosta lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen määrällistä saatavuutta ja riittävyyttä sekä resursoinnin keskeisiä puutteita ja kehittämiskohteita opiskelijoiden, ohjausta toteuttavan henkilöstön ja koulutuksen järjestäjien näkökulmista.

Raportissa tarkastellaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen saatavuutta ja riittävyyttä osana elinikäisen ohjauksen jatkumoa valtioneuvoston (2020) hyväksymän elinikäisen ohjauksen strategian 2020–2023 painopistealueiden mukaisesti. Kansallisessa elinikäisen ohjauksen strategiassa 2020–2023 korostetaan, että ohjauspalvelujen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa tulee varmistaa palvelujen saatavuus, tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Palvelujen tuottajien tulee varmistaa, että palvelut ovat saatavilla monikanavaisesti ja ne rakentuvat itsepalvelusta, avustetusta palvelusta sekä intensiivisestä ohjauksesta opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Palvelujen järjestäjän tulisi arvioida, vastaavatko palvelut eri opiskelijaryhmien tarpeita ja että ne toteutetaan kustannus- ja resurssitehokkaasti.

Opiskelijat olivat jokseenkin tyytyväisiä ohjauksen saatavuuteen. Lukion opiskelijoista 89 prosenttia ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 70 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että he olivat saaneet tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta opinto-ohjaajalta. Opiskelijoiden kokemuksen mukaan ohjauksen tarjonta painottui hyvin vahvasti perinteiseen kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen. Selvityksessä esitetään, että ohjauksen saatavuutta olisi mahdollista tehostaa yhdistelemällä henkilökohtaisia keskusteluja, ryhmäohjausta ja ohjauksen opintokokonaisuuksia. Myös teknologian mahdollisuuksia tulisi hyödyntää entistä systemaattisemmin.

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat toivoivat enemmän tietoa olemassa olevista ohjauksen palveluista, esimerkiksi miten, missä ja milloin ohjausta olisi saatavilla sekä useampia opinto-ohjaajia ohjauksen saatavuuden parantamiseksi. Lukio-opiskelijat kaipaavat enemmän henkilökohtaisia keskusteluaikoja opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien kanssa, enemmän kaikille yhteisiä ohjauksen oppitunteja sekä ammatillisten opiskelijoiden tavoin useampia opinto-ohjaajia ohjauksen saatavuuden parantamiseksi.

Kirjoittaja:
Jaana Kettunen, Tutkimusprofessori ja varajohtaja, Koulutuksen tutkimuslaitos
jaana.h.kettunen@jyu.fi

Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, projektipäällikkö, Koulutuksen tutkimuslaitos
outi.h.ruusuvirta@jyu.fi

Raportti:

Kettunen, J., Ruusuvirta-Uuksulainen, O., Rautopuro, J., Vuorinen, R., Piirilä, E. (2023). Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen määrällinen saatavuus ja riittävyys. Raportteja ja työpapereita.1. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.https://doi.org/10.17011/ktl-rt/1

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 26, toukokuu 2023
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus/nro26

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä