Paula Lindqvist SOPO ry:n puheenjohtajaksi

Paula Lindqvist Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

Suomen opinto-ohjaajat ry valitsi vuosikokouksessaan 4.2. 2022 uudeksi puheenjohtajakseen Paula Lindqvistin. Tässä Paulan terveiset ELO-foorumille.

Toimin opinto-ohjaajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä, Myllypuron kampuksella sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa. Olen iloinen siitä, että SOPO ry valitsi puheenjohtajan korkea-asteelta. Ammattikorkeakouluissa ja nyt myös enenevässä määrin yliopistoissa on tunnistettu ammattimaisen opinto-ohjauksen merkitys opiskelijoiden etenemisessä ja tutkinnon loppuun suorittamisessa. Opiskelijat saattavat olla hyvin yksin opinnoissaan, joten on tärkeää, että korkeakouluissakin on opinto-ohjaajia, joiden puoleen he voivat kääntyä matalalla kynnyksellä.

Olisikin tärkeää määritellä kelpoisuusvaatimukset myös korkea-asteella työskenteleville opinto-ohjaajille. Tämä on pedagogista toimintaa, ja vaatii vastaavaa kelpoisuutta kuin muiden koulutusasteiden opinto-ohjaajille onkin asetettu.

Pedagoginen, koulutetun opinto-ohjaajan antama opinto-ohjaus tulisi olla määriteltynä korkeakoulutusta ohjaavaan lainsäädäntöönkin.

Pandemia-aika teki näkyväksi monia korkeakouluissa opiskelevien haasteita, ja vahvisti niitä. Me opinto-ohjaajat tiedämme, että opiskelutaitojen puute, opintoihin kiinnittymättömyys ja yleisemminkin elämänhallintaan tai toimintakykyyn liittyvät kysymykset ovat olleet opiskelun arkea jo pitkään.

Rakenteelliset seikat ja niissä tapahtuneet muutokset kuten esimerkiksi opintotukikuukausien rajaaminen, tiukka opiskeluoikeusaika, ensikertalaisuuskiintiö, opiskelijavalinnan painottuminen todistuksiin tai todistusvalinnan pisteytysmallit luovat painetta korkeakouluopiskelijoiden ja korkeakouluihin hakevien keskuudessa. Kaikki opiskelua ohjaavat lait tai ohjeistukset eivät vanhentuneina välttämättä myöskään heijasta ympäröivän yhteiskunnan muutoksia, yksittäisenä esimerkkinä vaikkapa koulusivistyskielen määräytyminen korkea-asteen opinnoissa.

Näinä hektisinä ja muuttuvissa maailmantilanteissa tulisi muutoinkin nähdä kunkin koulutusasteen merkityksellisyys jo itsessään. Opiskelun yhdellä koulutusasteella ei tulisi olla pelkkää siirtymävaihetta seuraavaan koulutukseen, vaan paikka, jossa oppilas tai opiskelija voi kasvaa ihmisenä ja rauhassa suunnata kohti aikuis- ja työelämää. Paikkana, joka on merkityksellinen jo itsessään, eikä ainoastaan suoritettava välivaihe.

Tässä kaikessa meillä ohjauksen toimijoilla on tärkeä rooli.

Kirjoittaja:
Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja, uraohjaaja, ammatillinen erityisopettaja, lehtori
paula.lindqvist@metropolia.fi

Edellinen |Seuraava| Palaa pääsivulle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä