Opetushallituksen ohjauksen tiimi

Toimijat Opetushallituksen ohjauksen tiimissä

Suomessa elinikäisen ohjauksen hallinnosta, kehittämisestä ja koordinaatiosta vastaavat useat eri tahot, esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus, TE-asiakaspalvelukeskus, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. Vuonna 2021 perustetun Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen lisäksi Opetushallituksessa toimii ohjauksen tiimi, joka keskittyy ohjauksen kysymyksiin eri kouluasteilla, työelämässä ja nuorisoalalla. Toimintaa linjaa valtioneuvoston Elinikäisen ohjauksen strategia vuosille 2020-2023.  Alla Opetushallituksen ohjauksen tiimin jäsenet kertovat omista tämänhetkisistä vastuualueistaan.
Opetusneuvos Kati Taipaleen pääasialliset työtehtävät liittyvät lukion opinto-ohjaukseen, oppivelvollisuuden laajentamiseen ja opiskeluhuoltoon liittyviin kysymyksiin. Aiemmin Kati on toiminut opinto-ohjaajana sekä lukiossa että ammattikorkeakoulussa. Hän on työurallaan toiminut myös monissa muissa ohjaustehtävissä kuten uraohjaajana, kouluttajana ja työnohjaajana. Työn painopiste on aina ollut ohjauksessa ja sen kehittämisen kysymyksissä.
Opetusneuvos Mia Vartiaisen toimenkuvaan kuuluvat ammatillisen koulutuksen osalta muun muassa opinto-ohjauksen kehittäminen, opiskeluhuolto, laajennettuun oppivelvollisuuteen liittyvät kysymykset sekä yhteistyö mm. THL:n kanssa. Mia on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hän on työskennellyt koulumaailmassa koko työuran ajan opetuksen ja erityisesti opinto-ohjauksen parissa. Mia on työskennellyt yliopistossa assistenttina, ammatillisessa oppilaitoksessa opettajana, opinto-ohjaajana ja kehittämispäällikkönä sekä esimiestehtävissä ohjauspalveluiden päällikkönä. Opinto-ohjaus on siis kulkenut hänen mukanaan koko työuran ajan.


Opetusneuvos Maj-Len Engelholm koordinoi ruotsinkielisen yksikön Svenskspråkig utbildning yleissivistävän koulutuksen työtä ja vastaa perusopetuksen asioista. Erityisinä vastuualueina ovat perusopetuksen arvioinnin sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiat. Sen lisäksi hän toimii yhteyshenkilönä perusopetuksen oppilaanohjauksen asioissa. Maj-Len on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Työuran alussa hän työskenteli opettajana useita vuosia Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. Sen jälkeen hän toimi ruotsinkielisen opetustoimen opetuspäällikkönä kahdessa kaupungissa.


Erityisasiantuntija Tiina Kärkkäisen työtehtävät liittyvät opinto-ohjauksen kehittämiseen, eri nivelvaiheisiin liittyvien siirtymien sujuvoittamiseen ja opiskelijahyvinvointiin ammatillisessa koulutuksessa. Tiina on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri Lapin yliopistosta ja työskenteli aikaisemmin Opetushallituksessa projektiasiantuntijana valtakunnallisessa Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeessa. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa koululaisten iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen koordinaatiotehtävissä.
Erityisasiantuntija Petri Niemen tehtävä rajautuu tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen. Hän tiedottaa, neuvoo ja ohjaa ensi sijassa opinto-ohjaajia siinä, miten ura- ja koulutusvalinnan ohjaus ja tehostaminen tulisi toimeenpanna peruskoulussa. Olemassa olevasta tiedosta ja hyvistä oppilaanohjauksen tehostamisen käytännöistä julkaistaan opas toukokuussa 2022.

Petri on peruskoulun opinto-ohjaaja ja hän on koordinoinut koulu-, kunta- ja seutukuntatason ohjauksen kehittämistyötä ja peruskoulun opinto-ohjaajien yhteistyötä. Tämän oppilaanohjauksen kehittämiseen liittyvän työn lisäksi hän on rakentanut digitaalisia oppimisympäristöjä ja osallistunut työelämäyhteistyön kehittämiseen. Väitöstutkimuksessaan (2016) Petri tarkasteli peruskoulun päättöluokkalaisten kokemuksia ura- ja koulutusvalintaan liittyvästä ohjauksesta.

Erityisasiantuntija Anne Valkeapää vastaa Suomen Euroguidance-keskuksen toiminnasta. Euroguidance on eurooppalainen verkosto, joka edistää ohjausalan kansainvälistymistä ja ohjaajien osaamisen kehittämistä. Suomessa Euroguidance-tiimin tehtävät liittyvät kouluttamiseen, viestintään ja vaikuttamistyöhön. Anne vastaa Euroguidancen työn hallinnosta ja koordinoinnista sekä koulutuksista, tapahtumista ja kansainvälisyysohjauksen työvälineiden kehittämisestä. Kansallisen vaikuttamistyön lisäksi hän on mukana Euroguidance-verkoston työryhmässä, joka edistää eurooppalaista yhteistyötä ja ohjaajien konkreettisia kansainvälistymismahdollisuuksia. Koulutukseltaan Anne on valtiotieteiden maisteri ja sosionomi (AMK). Hänellä on pitkä työkokemus kansainvälisyysohjauksesta, muun muassa nuorten tieto- ja neuvontatyössä pääkaupunkiseudulla ja Alankomaissa. 


Asiantuntija Satu Ryynänen työskentelee Suomen Euroguidance-keskuksessa. Hänellä on päävastuu Suomen Euroguidancen viestinnästä, lisäksi Satu osallistuu kansainvälisen Euroguidance-verkoston viestintätyöhön. Hän välittää Euroguidancen viestintäkanavien kautta tietoa ohjaajien ja ohjattavien kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja kansainvälisyysohjauksen työvälineistä sekä ohjausalan tuoreimpia uutisia maailmalta. Satu on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiologia) sekä tradenomi YAMK digitaalisten palvelujen kehittämisen koulutusohjelmasta.

Jos Euroguidancen uutiskirje ja sosiaalisen median kanavat eivät vielä ole sinulle tuttuja, tutustu niihin täällä.


Edellinen |Seuraava| Palaa pääsivulle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä