Digital transitions lifelong guidance: Rethinking careers practitioner professionalism

Digital transitions lifelong guidance: Rethinking careers practitioner professionalism.

EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) on käynnistänyt prosessin, jonka tavoitteena
on päivittää vuonna 2009 julkaistut ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset. Osana tätä, marraskuun 2021 alussa julkaistiin CareersNet -verkoston kansallisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä tuotettu artikkelikokoelma, jossa tarkastellaan ohjauksen ja ohjausalan ammattilaisten työn kehittämistarpeita osana viime vuosien aikana tapahtuneita työelämän muutoksia. Kokoavina teemoina ovat ohjauspalvelujen ammattimaisuus ja digitalisaatio.

Ohjausalan ammattimaisuus kansainvälisesti tunnustettu yhdeksi keskeiseksi ohjauksen laadun indikaattoriksi. Esimerkiksi Euroopan unionin jäsenmaissa ohjausalan ammattimaisuutta voidaan edistää esimerkiksi lainsäädännössä täsmennetyillä pätevyysvaatimuksilla, palvelujen laatustandardeilla, alan ammattilaisten kansallisilla osaamiskuvauksilla tai ohjausalan ammattilaisten omilla akreditoinneilla tai rekisteröinneillä. Lisäksi Irlannissa on käytössä kansallisen opetushallinnon vahvistamat laatuvaatimukset ammatissa toimimiseen hyväksyttävistä koulutuskokonaisuuksista. Alan kansainväliset ja kansalliset (esim. IAEVG) järjestöt ovat myös julkaisseet omia kompetenssikuvauksiaan. Kirjan ensimmäisen osan artikkeleissa esitellään esim. Viron käyttöönottamat osaamiskuvaukset ja Italiassa käytössä olevat sertifikaatit.

Kirjan toinen ja kolmas osa keskittyvät mm. ajantasaisen työmarkkinatiedon käytön tehostamiseen, ohjausalan ammattilaisten omaan täydennyskoulutukseen sekä kansallisten ja alueellisten toimintaympäristöjen merkityksen huomioon ottamiseen ohjauksen järjestämisessä.
Neljännessä osassa tarkastellaan lähemmin teknologian hyödyntämistä ohjauksessa sekä COVID-19 -pandemian vaikutuksia ohjaukseen.


Kirjoittajat:
Raimo Vuorinen, Projektipäällikkö, Koulutuksen tutkimuslaitos
raimo.vuorinen@jyu.fi

Jaana Kettunen, Varajohtaja, Koulutuksen tutkimuslaitos
jaana.h.kettunen@jyu.fi


Lisätietoa:

Cedefop. (2021). Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism: a CareersNet expert collection. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop working paper; No 2. http://data.europa.eu/doi/10.2801/539512

Cedefop (2021). A fresh look at guidance practitioner professionalism. Cedefop briefing note, December 2021. https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9161

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 21, joulukuu 2022
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus21

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä