Karriärvägledning i en ny tid på agendan i nordiskt seminarium och Dialogmöte för självstyrande områden

Karriärvägledning i en ny tid på agendan i nordiskt seminarium och Dialogmöte för självstyrande områdenDen 28–29 september 2021 samlades vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och sociala området från Grönland, Färöarna och Åland då Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL arrangerade ett gemensamt seminarium och dialogmöte för att sätta fokus på livslång vägledning (LLV) och utmaningar och möjligheter med en digital vägledning för vuxna.

De självstyrande områdena har ett gemensamt behov för en utveckling av vägledningstjänster och användandet av IKT i vägledning. I förhållande till NVL:s insatser för att främja livslångt lärande och tvärsektoriellt samarbete inom vuxnas lärande har nätverket tillsammans med relevanta myndigheter i de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland skapat möjlighet till ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och dialog med beslutsfattare. Ett första dialogmöte hölls i Torshavn 31.05.2017 kring temat Hur skapar man en strategi för livslång vägledning (LLV)? Det andra dialogmöte i Nuuk 27.11.2019 satte fokus på Vad är statusen för e-vägledning i de självstyrande områdena? Det tredje och senaste dialogmötet online från Mariehamn 29.09.2021 diskuterade: Vilka strategier för livslång och hållbar vägledning har vi?

Dagarna inleddes med ett seminarium där frågeställningar kring livslång vägledning belystes; vad är den politiska ambitionen? Hur skapar vi strukturer och system för en hållbar vägledning? Vad säger forskningen? Vilka utmaningar och möjligheter finns med en digitaliserad vägledning? Vad kan e- vägledning handla om mera än information? Konsultativ tjänsteman Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland talade om strategier för livslång vägledning från en politisk infallsvinkel. En livslång vägledning stöder det kontinuerliga lärandet och är nyckeln till att samhället och enskilda individer klarar av förändringar. Deirdre Hansen presentera en rapport som NVL:s arbetsgrupp för IKT & vägledning sammanställt och som presenterar situationen kring livslång vägledning i de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Etiska aspekter i digital vägledning är centrala framhölls av Jaana Kettunen, forskare vid Jyväskylä universitet. Det är viktigt att tänka kvalitet och säkerhet när IKT används. E-vägledningen har handlat om och handlar fortfarande mestadels om att leverera information, men Covid 19 pandemin har gett möjligheter att utforska e- vägledningen och utveckla den till ett komplement till vägledning face-to-face. Frågan vi bör ställa oss då är hur vi kommunicerar/ska kommunicera med olika individer. Vi behöver ha kartlagt individens bakgrund (inflyttad, funktionsvariationer, ålder?). Vi behöver tänka på språket, ordval och hur man kan/borde motivera den sökande att gå in en självvärderande process, t.ex. i form av karriärtester. Vägledarna bör få lära sig hur man kommunicerar online. Det är viktigt att beslutsfattare ser på e-vägledningen som en långsiktig investering. För att det ska vara möjligt behöver beslutsfattarna få en strategi.

Seminariet avslutades med en presentation av det samregionala projektet Framtidskortet.se som visar att e-vägledning kan vara mycket mera än att ge information. Det var projektledare Lars Hugsén från Norrtälje kommun som tillsammans med sina projektpartners Björn Lindqvist, Luleå kommun och Agneta Andersson Karlshamns kommun presenterade kartläggningsverktyget Framtidskortet.se som kan användas som ett self-service verktyg av sökanden och som kan ge vägledaren underlag till en djupare vägledning som utvecklar den sökandes karriärkompetenser (CMS).

Det som lyftes av alla talare under seminariet var betydelsen av en kvalitetssäkrad vägledning genom till exempel att ge en utbildning till vägledarna som ger dem de färdigheter och kompetenser som behövs för att kunna utföra en högklassig flerkanalig vägledning.

En viktig del i samarbetet mellan Åland, Grönland och Färöarna har varit NVLs arbetsgrupp för IKT & vägledning. Arbetsgruppen har bestått av representanter från alla tre självstyrande områden. Samarbetet i arbetsgruppen har bidragit till de självstyrande områdenas utveckling av en hållbar lokal strategi och politik för vägledningssystem där e-vägledning är i fokus. Resultatet från samarbete är rapporten Modell og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland .

Arbetet i gruppen IKT & vägledning är avslutat. Tre dialogmöten har hållits i respektive självstyrande område. Samarbetet har framför allt bidragit till en policyutveckling, inte enbart till nytta för den fortsatta utvecklingen i de självstyrande områdena utan också för de nordiska länderna.


Text:
Bodil Regårdh, specialsakkunnig inom utbildning och kontaktperson på Åland i Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.
Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelning
Bodil.regardh@regeringen.ax

Mera information:
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande har publicerat en rapport från seminariet. Du kan läsa och ladda ned rapporten här.

 

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 21, joulukuu 2022
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus21

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä