Uusia työvälineitä kansainvälisyysteemojen ohjaukseen

UUSIA TYÖVÄLINEITÄ KANSAINVÄLISYYSTEEMOJEN OHJAUKSEEN

Kansainvälinen Euroguidance-verkosto tukee ohjauksen ammattilaisia kansainvälistymisessä ja kansainvälisyyteen liittyvien teemojen ohjauksessa. Suomen Euroguidance-keskus on tuottanut tänä vuonna tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille tähän uusia työvälineitä. Uusien ohjausmateriaalien tarkoitus on innostaa hankkimaan kansainvälisiä kokemuksia ja osaamista niin maailmalta kuin kotimaasta.

Ryhmäohjausmateriaalien avulla ohjaaja voi esitellä kansainvälistymisen erilaisia vaihtoehtoja ja inspiroida hankkimaan kansainvälistä osaamista. Tietoa löytyy laajalla skaalalla, lähtien lyhyistä kansainvälisistä leireistä Suomessa aina kokonaisen tutkinnon suorittamiseen ulkomailla.

Ryhmäohjausmateriaalia on tehty kolmelle eri kohderyhmälle: peruskoulun viimeisillä luokilla oleville, lukiolaisille sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville. Materiaali sopii käytettäväksi eri kokoisten ryhmien kanssa, oppijoita voi olla muutamasta henkilöstä useihin kymmeniin. Materiaali sisältää kaiken ohjaajan tarvitseman tiedon – myös toiminnalliset tehtävät on kirjattu materiaaliin tehtävänantoineen. Ryhmäohjausmateriaalin käsittelyyn on hyvä varata kokonainen oppitunti.

– Uudet työvälineet sopivat kenelle tahansa ohjaustyötä tekevälle ohjaustyön tueksi. Sinun ei tarvitse olla kansainvälisyyden asiantuntija, sillä materiaalit on tehty helppokäyttöisiksi ohjausvälineiksi kaikille, kannustaa Suomen Euroguidance-toiminnasta vastaava Anne Valkeapää.

Polku maailmalle -ohjauskortit käyvät visuaaliseksi välineeksi erilaisiin ohjaustilanteisiin

Paljon toivottu ulkomaille lähtijän tulostettava muistilista on hyödyllinen sekä ohjaajalle että ulkomaille lähtevälle. Lisäksi ohjaajien käyttöön on tuotu ulkomaille lähdön tavoitteisiin ja yksilön vahvuuksiin keskittyvä tehtävä sekä ulkomailla karttuneen osaamisen tunnistamisessa auttava tehtävä.

Yksilöohjausmateriaalit sopivat käytettäväksi ohjaukseen eri ikäisten kanssa, ja niitä voi soveltaa eri elämäntilanteisiin.

Uuteen materiaaliin kuuluvat myös Polku maailmalle -ohjauskortit, joita voidaan käyttää monipuolisesti kaikenlaisessa ohjaus- ja vuorovaikutustyössä. Kortteja voi käyttää tunteiden sanoittamiseen, tavoitteiden asettamiseen sekä itsetutkiskeluun. Polku maailmalle -ohjauskortteja on yhteensä 25 erilaista juhlistaen Suomen Euroguidance-keskuksen 25. juhlavuotta.

Euroguidance kysyi opinto-ohjaajilta tämän vuoden Opopäivillä, kuinka he aikoisivat käyttää Polku maailmalle -kortteja ohjaustyönsä tukena. Ohjauksen ammattilaiset tuottivat 150 hienoa, eri konteksteihin sopivaa käyttöideaa.

25 ideaa korttien käyttöön

Käyttäisin ohjauskortteja
... pienryhmätoiminnan alkaessa esittäytymisen tukena.
... kun nuori pohtii, uskaltaako tavoitella unelmiaan.
… tunnetilojen purkamiseen.

… kysymällä: ”mikä olisi ihannemaisemasi 5 vuoden kuluttua – missä olet?”
… kansainvälisen opiskelun ja työnteon unelmointiin ja suunnitteluun.
… keskustelun herättelijänä: ”millaisia tuntemuksia ulkomaille lähtöön voi liittyä?”
… kansainvälisen työssäoppimisen valmennukseen.
… keskustelun aloituksessa, kun aihe on raskas.
… mikä maisema/kuva kuvaa tulevaisuuttani ja sen piirteitä – mitä siihen kuuluu?
... koulun kansainvälisyysprojektissa.
… mielikuvaharjoituksena: mikä kuvastaa minua?
... pienryhmäohjauksessa keskustellessa tunteista tulevaan jatko-opintohakuun liittyen.
... yhdessä englannin kielen opettajan kanssa tuntia pitäessä.
... herättämään unelmia kohti uusia maailman tuulia.
… opotunneilla omien vahvuuksien yhteydessä.
… keskustelun herättäjänä yksilöllisen polun etsinnässä.
… opiskelijainfoissa kv-asioista kiinnostuneille.
… fiiliskortteina yksilöohjauksessa.
… kestävän kehityksen pohdinnassa.
… pienryhmäohjauksessa: valitse kortti, minkä ominaisuuden/taidon haluaisit oppia.
… rohkaisemaan kansainvälisyyteen.
… kv-ideoiden kehittelyssä opiskelijoiden kanssa.
… vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista keskusteluun.
… kun mietitään vaihtoon lähtemistä ja sen vaatimuksia oppilaan kanssa.
… projektien päättämisessä: mikä kuvaa fiilistä tehdystä työstä?

Haluaisitko itsellesi Polku maailmalle -ohjauskortit?
Ota yhteyttä: euroguidance@oph.fi.

Kirjoittaja: Satu Ryynänen, Asiantuntija, Opetushallitus
satu.ryynanen@oph.fi

Lisätietoa:
Työvälineitä kansainvälisyysohjaukseen

Edellinen | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 17, joulukuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus17

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä