Avoimen väylän tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta on kehitetty opiskelijalähtöisesti TRY-hankkeessa

AVOIMEN VÄYLÄN TIEDOTUSTA, NEUVONTAA JA OHJAUSTA ON KEHITETTY OPISKELIJALÄHTÖISESTI TRY-HANKKEESSA

Toinen reitti yliopistoon eli TRY-hanke (2018–2021) on kehittänyt avoimen väylää uskottavaksi valintatavaksi yliopistoon todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle eri kohderyhmille (ks. Ajankohtaista elinikäisestä oppimisesta nro 11, 2019). Samalla on kehitetty avoimen väylän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen keskiössä opiskelija

Avoimen väylää ei aina tunnisteta yhdeksi hakutavaksi yliopistoon. Hakijalle voi jäädä epäselväksi, kuinka haku tehdään ja millä perusteilla valinta tapahtuu. Lisäksi hakijan voi olla vaikea löytää neuvontaa ja ohjausta hakuprosessin aikana. Näistä syistä TNO-palveluiden kehittäminen on oleellinen osa TRY-hankkeen toimintaa. Opiskelijalähtöisyys on ollut tärkeä kulmakivi koko hankkeen toiminnalle myös TNO-palveluiden kehittämisessä.

TRY-hankkeessa kehitettiin TNO-palveluita muun muassa palvelumuotoilun keinoin, jonka toteuttajaksi valikoitui kilpailutuksessa Hellon Oy. Palvelumuotoiluprojektin päätavoitteena oli luoda käyttäjälähtöinen opintopalvelukonsepti avoimen yliopiston väylän kautta tutkintokoulutukseen hakeutuville opiskelijoille. Hellonin laatima opintopalveluiden konsepti on julkaistu kokonaisuudessaan TRY-hankkeen verkkosivuilla (jyu.fi/try).

Palvelumuotoiluprojektiin kuului hanketoimijoiden koulutusta ja työpajatyöskentelyä sekä vuorovaikutusta opiskelijoiden, opinto-ohjaajien ja yhteistyöoppilaitosten edustajien kanssa. Tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen elementtejä tarkasteltiin hakijan näkökulmasta osana avoimen väylän kautta opiskeluun hakeutumisen prosessia, sekä tunnistettiin opiskelijan polun kriittisiä vaiheita.

TNO-palvelujen elementtien tunnistamisen lisäksi palvelumuotoilussa pyrittiin kehittämään suosituksia tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen hyvistä käytänteistä, joiden jakamista edistettiin ja seurattiin hankkeen aikana. Niiden käyttöönottoa selvitettiin kaikille hankeyliopistoille tehdyllä kyselyllä. Lisäksi TRY-hanke on kerännyt näkemyksiä ja kokemuksia avoimen väylästä ja TNO-palveluista avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen päässeiltä opiskelijoilta, eri koulutusasteiden opinto-ohjaajilta sekä yliopistojen hallintohenkilöstöltä.

Käytännön keinoja kehittämisen tueksi

Opintopalveluiden peruselementtien kokonaisuuden perustana on tiedotus. Kärkeä kohti noustessa sen päälle rakentuvat neuvonta ja ohjaus: tämä logiikka pätee myös kustannustehokkuuteen ja kohdeyleisön kokoon.

Tiedotus on kustannustehokkainta, sillä sen avulla saadaan levitettyä yleistä tietoa avoimen yliopiston väylän mahdollisuuksista laajalle joukolle ihmisiä. Neuvonta puolestaan kohdentuu opiskelijaryhmille, ja ohjaus on näistä muodoista yksilöllisintä vaatien tämän vuoksi eniten resursseja.

Tiedotus ei tapahdu tyhjiössä vaan osana opiskelijavalinnan kokonaisuutta. Tehokas ja selkeä tiedotus tekee avoimen yliopiston väylän näkyväksi ja helpommin löydettäväksi sisältäen käytännöllisiä tietoja kuten läpinäkyvät valintaperusteet ja täsmällinen tieto aloituspaikoista.

Neuvonta tukee opiskelijaa kriittisessä opintojen aloitusvaiheessa. Toimiva neuvonta pyrkii vastaamaan opintojen aikana syntyviin kysymyksiin ennakoivasti, kohdistuen ryhmille esimerkiksi opintoinfojen, perehdytystilaisuuksien, muistutusten ja vertaistuen muodossa.

Henkilökohtainen ohjaus on opintopalveluiden elementeistä kallein, mutta opiskelijoilla on tästä huolimatta oltava tieto, mistä ohjausta saa tarvittaessa. Oikein ajoitetulla ohjauksella voidaan tukea opiskelijaa esimerkiksi suunnitelmien tai elämäntilanteen muutoksissa.

Yhteistyötä tarvitaan myös tulevaisuudessa

Avoimen väylän ja TNO-palvelujen kehittäminen on jatkossakin tärkeää. Väylä  tarjoaa mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin, kokeilla kiinnostavaa tieteenalaa ja opiskella yliopistotutkintojen osia jo ennen tutkintokoulutukseen hakeutumista. Parhaimmillaan avoimen väylä voi lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja tuoda korkeakoulutuksen pariin ihmisiä erilaisista taustoista ja elämäntilanteista, joissa muut hakutavat eivät välttämättä ole mahdollisia.

Opiskelijavalintoja uudistavien kärkihankkeiden päätyttyä on olennaista, että kaikkia valintatapoja kehitetään edelleen valtakunnallisessa yhteistyössä, kokonaisuutena. Näin varmistetaan yhtenäinen ja hakijalle selkeä opiskelijavalintaprosessi yliopistoon.Kirjoittaja:

Tuomo Kuivalainen, Projektitutkija, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi

 

Lisätietoja:
jyu.fi/try

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen verkkovälitteinen seminaari Avoimen väylä tienä tutkintoon järjestetään torstaina 10.12.2020. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, ilmoittautua voi hankkeen verkkosivuilla. Seminaarissa julkaistaan kirja Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen, jossa esitellään avoimen väylän sekä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämistä TRY-hankkeen aikana ja annetaan suosituksia avoimen väylän jatkokehittämiseen.

Edellinen |Seuraava| Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 17, joulukuu 2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus17

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä