Erityisopetus

KJS:n pienryhmät

Maritan pienryhmä, erityisopettja Marita Seppälä
Suvin pienryhmä, erityisopettaja Suvi Huhta
Essin pienryhmä, erityisopettaja Essi Vehkalahti
Airin pienryhmä, erityisopettaja Airi Räisälä
Kaisun pienryhmä, erityisopettaja Kaisu Luomala

Erityisopetus

Erityisopetus

Jokaisen lapsen perusoikeuksiin kuuluu tunne siitä, että hän on rakastettu ja hyväksytty sellaisena kuin hän on. Lapset ovat erilaisia oppimiskyvyiltään ja taidoiltaan: jotkut tarvitsevat enemmän aikaa ja aikuisten tukea oppimiseen. Koulun tulee kyetä vastaamaan lapsen tarpeisiin.

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopettaja Sari Manninen antaa osa-aikaista erityisopetusta 0.-6.-luokille. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, joka tarvitsee tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Osa-aikaista erityisopetusta voivat olla mm. puheopetus, lukemisen ja kirjoittamisen, kieltenoppimisen ja matematiikan erityisopetus. Osa-aikainen erityisopetus pyritään aina järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa, sillä huoltajan tuki on opetuksen onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Opetussuunnitelman luku 5.

Pienryhmäopetus

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Sellaisen oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelman luku 4.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä