Erityisopetus

Erityisopetus

Erityisopetus

Jokaisen lapsen perusoikeuksiin kuuluu tunne siitä, että hän on rakastettu ja hyväksytty sellaisena kuin hän on. Lapset ovat erilaisia oppimiskyvyiltään ja taidoiltaan: jotkut tarvitsevat enemmän aikaa ja aikuisten tukea oppimiseen. Koulun tulee kyetä vastaamaan lapsen tarpeisiin.

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopettaja Marjo Puputti antaa osa-aikaista erityisopetusta 0.-6.-luokille. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaalle, joka tarvitsee tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Osa-aikaista erityisopetusta voivat olla mm. puheopetus, lukemisen ja kirjoittamisen, kieltenoppimisen ja matematiikan erityisopetus. Osa-aikainen erityisopetus pyritään aina järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa, sillä huoltajan tuki on opetuksen onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Opetussuunnitelman luku 5.

Pienryhmäopetus

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Sellaisen oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelman luku 4.