Poissaolot

Poissaolot

Lukion oppimistavoitteisiin pyritään opetusryhmissä tapahtuvalla työskentelyllä. Tällöin edellytetään, että opiskelija osallistuu säännöllisesti opetukseen opinto-ohjelmaansa sisältyvissä aineissa. Jos opiskelija ei ole saanut lupaa poissaoloon tai hän ei voi jälkeenpäin osoittaa siihen pätevää syytä (esim. sairaus), poissaolo on luvaton.

Lukio-opiskelu on kokopäiväistä opiskelua. Opiskelijan on syytä huomata, että poissaolot vaikeuttavat opintojen etenemistä. Tästä syystä opiskelijan on vältettävä pitkiä poissaoloja esimerkiksi matkustamisesta johtuen. Etenkin lomamatkat olisi syytä sovittaa koulun loma-ajoiksi.

Koeviikoksi sattuvat poissaolot hankaloittavat opintoja ja aiheuttavat paljon ylimääräistä työtä niin opettajille kuin opiskelijoille. Jos painavasta syystä täytyy olla poissa koeviikon aikana, niin on sovittava opettajan kanssa, jos mahdollista, etukäteen koejärjestelyistä, jotta turvattaisiin opiskeluissa eteneminen ilman suurempia ongelmia