Eurajoen lukio

Eurajoen lukion oppimisalusta

HUOM: Wilman osoite on muuttunut: https://eurajoki.inschool.fi
Olet nyt Eurajoen lukion Peda.net-sivuston etusivulla. Vasemman laidan "veräjistä" löydät tietoa koulustamme ja oppiaineiden omia veräjiä.
Huomaathan, että koululla on myös "oikeat" www-sivut.
Myös Facebookissa saa käydä tykkäämässä ; -)

HUOMAA, ETTÄ OSA VERÄJISTÄ ON PIILOTETTU JA NE NÄKYVÄT VAIN LUKION OMILLE KIRJAUTUNEILLE OPISKELIJOILLE.

Alla oleva kalenteristamme löytyvät kaikki koulutyöstä poikkeavat tapahtumat koepäivineen ja tarkkoine aikatauluineen mm. ylioppilaskirjoituksista.

Linkki YO-info on koulun virallinen ilmoituspaikka kaikille YO-kirjoituksiin liittyville asioille


SIVISTYSTOIMEN TIEDOTE 31.3.2020

INFOA OPISKELIJOIDEN HUOLTAJILLE POIKKEUSAJAN ETÄOPISKELUSTA


Lukion opiskelijat ovat opiskelleet 17.3. alkaen etäopetuksessa koronavirusepidemian vuoksi. Etäopetus on lähtenyt hienosti käyntiin. Opettajat ovat ohjeistaneet opiskelijoita ja huoltajia toimimaan poikkeustilanteessa. Etäopetus jatkuu ainakin 13.5.2020 asti.

Tälle sivulle on koottu keskeisiä asioita, jotka huoltajien on hyvä tietää. Kun etäopetuksesta tulee kysyttävää, huoltajien kannattaa olla yhteydessä omaan opettajaan tai oman koulun rehtoriin.

Miksi etäopetusta järjestetään eri kouluissa eri tavoilla?

 • Lukiossa kaikilla opiskelijoilla on käytössä Googlen työkalut (esim. Classroom ja Meet-videoneuvottelutyökalu).
 • Wilma on käytössä kaikilla opiskelijoilla ja huoltajille.
 • Lisäksi voidaan käyttää vapaavalintaisia sovelluksia, kuten WhatsAppia
 • Samoin kuin tavallisestikin, opettaja valitsee etäopetuksen työtavat. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen opettaja järjestää myös etäopetuksen omalla tavallaan eikä etäopetuksen järjestämiseen ole olemassa yhtä oikeaa tapaa.
 • Etäopetuksen toimintatapoja kehitetään koko ajan.

 

Miten huoltaja tai opiskelija saa opettajan kiinni?
 • Opettajat ovat oppilaisiin pääsääntöisesti yhteydessä päivittäin (ma-pe).
 • Yhteydenotto voi olla esim. Wilma-viesti tai Meetin kautta tapahtuva opetustuokio.
 • Vanhempia suositellaan ottamaan yhteyttä kouluun ensisijaisesti Wilman kautta.
 • Kaikilla opettajilla on työpuhelin. Opettajat ovat tavoitettavissa siitä opettajan ilmoittamina aikoina. Opettaja voi käyttää myös WhatsAppia, mikäli se sopii huoltajalle.
 • On hyvä muistaa, että opettaja on oikeutettu vapaa-aikaan eli opettajiin toivotaan olevan yhteydessä virka-aikana ( klo 8-00 - 16.00.) Opettajat ilmoittavat tarkemmin ajat, jolloin heihin voi olla yhteydessä.

 

Mitä huoltaja voi tehdä etäopetuksen sujumiseksi?

Etäopetus ei ole kotiopetusta. Opettajalla on edelleen vastuu opetuksesta, vaikka huoltajien apua tarvitaankin. 
 • Lapset ja nuoret kaipaavat nyt ennen kaikkea tukea ja kannustusta uudessa tilanteessa. 
 • Tärkeää on luoda lapselle turvallinen olo. Koululaiselle tekee hyvää säilyttää päivärytmi, kuten heräämis- ja nukkumaanmenoaika sekä tauot. Moni koulu ja opettaja on toimittanut kotiin noudatettavan työjärjestyksen. 
 • Oppilaan etäopetuspäivässä pitää olla myös taukoja: ulkoilua, ruoka- ja välipalataukoja ja vaikka taukojumppaa. Tauot luovat turvallisuutta ja edistävät oppimista. Liikkuminen voi olla esimerkiksi kävelylenkki, lemmikin ulkoilutus jne. Aamulla kannattaa myös tehdä samat aamurutiinit kuin normaalina koulupäivänä: sijata vuode, syödä aamupala ja vaihtaa yöasu päivävaatteisiin.
 • Oppilaita on hyvä muistuttaa siitä, että henkilökohtaisista tietokoneesta täytyy pitää nyt hyvää huolta, koska uusia koneita ei ole saatavilla. Koneiden ääressä ei saa syödä eikä juoda. Koneet kannattaa aina välillä sammuttaa, pelkkä kannen sulkeminen ei riitä.
 • Koulun tarjoamia digitaalisia välineitä voi hyödyntää myös oppilaiden keskinäisissä verkkotapaamisissa, vaikka kokoontumiset ovatkin kiellettyjä.
 • Mitä kauemmin etäopetusaika jatkuu, oppilaiden suhtautuminen siihen muuttuu. Ensin jännittävältä tuntunut etäopetus muodostuu enemmän rutiiniksi, eikä ehkä olekaan enää niin kivaa. Kavereita tulee ikävä ja sosiaalisten kontaktien tarve alkaa kasvaa. Tämä saattaa johtaa opiskelumotivaation laskemiseen ja on huomioitava asia. Huoltajien on tärkeää keskustella etäopiskeluun liittyvistä asioista ja lapsen/nuoren ikävöimistä asioista kotona.

 

Mitä jos nuori ei pysty tilapäisesti osallistumaan etäopiskeluun?
Etäopetuksen aikana koulua käydään päivittäin opettajan ohjeiden mukaisesti.
 • Poissaoloista ilmoitetaan tavalliseen tapaan oppitunnin opettajalle ja ryhmänohjaajalle. Opiskelija voi esimerkiksi sairastua, jolloin hän ei jaksa osallistua etäopetukseen. Voinnin salliessa tehtäviä voi kuitenkin tehdä. 
 • Jos opiskelija ei tee tehtäviään tai osallistu muuten etäopetukseen, opettaja on yhteydessä kotiin. Yleensä tämä tapahtuu Wilman kautta.
 • Jos poissaoloja ja tekemättömiä tehtäviä on paljon, koulu ja koulukuraattori on yhteydessä kotiin.

 

Miten opiskelijoita nyt arvioidaan?

 • Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä eikä arviointi tavallisessakaan tilanteessa perustu pelkästään kokeisiin. 
 • Valvottuja kokeita ei etäopetusjakson aikana voida luonnollisestikaan tehdä. Etäopetusjakson aikana arviointi perustuu esimerkiksi palautettuihin tehtäviin, sähköisessä ympäristössä tehtyihin kyselyihin ja pistokokeisiin sekä opettajan ja oppilaan väliseen keskusteluun ja suullisiin näyttöihin. Opettaja ratkaisee, millaisia näyttöjä hän tarvitsee arvioinnin tueksi. Myös pidemmän aikavälin näyttöjä voidaan käyttää etäopiskelujaksojen arvioinnin pohjana.
 • Kouluvuotta on onneksi jo ¾ takana, joten näyttöjä osaamisesta on kertynyt kuluvan lukuvuoden aikana melko paljon.
 • Etäopetus ei estä esimerkiksi arvosanojen korottamista vaan oppilaalla on edelleen mahdollisuus osoittaa parantunutta osaamistaan monin tavoin.

Mistä opiskelija saa tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin etäopetuksen aikana?

Opettajien lisäksi opiskelijoiden käytössä on edelleen oppilashuollon palvelut. Kuraattoreilta ja koulupsykologeilta saa keskusteluapua. Kuraattoriin ja koulupsykologiin ollaan yhteydessä Wilman kautta, sähköpostilla tai soittamalla. Apua saa myös etänä.

Psykologi Anna Herrala 044 3124353

Kuraattori Sari Seikkula ( Yhteiskoulu ja lukio ) 044 312422

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Oppimisen tuen osalta erityisopettajamme antavat tarvittaessa ohjeita ja tukea. Yhteyden heihin saat koulun rehtorin tai opettajan kautta.

Asian kanssa ei kannata jäädä yksin vaan matalalla kynnyksellä voi olla yhteydessä omaan opettajaan tai koulun oppilashuoltohenkilöstöön.

Eurajoen nuorisotoimen palvelut ovat nuorten saatavilla. Tietoa niistä saat nuorisotoimen henkilöstöltä:

Vapaa-aikakoordinaattori Pirita Laivanen p. 044 312 4265
Nuorisotyöntekijä Pia Johansson p. 044 312 4273
Nuorisotyöntekijä Mia Sajantola p. 044 431 2538
Etsivä nuorisotyöntekijä Jaana Vuorinen p. 044 431 2507

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi(at)eurajoki.fi

Eurajoen lukion kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko23

1 June 2020 Thursday
2 June 2020 Thursday
3 June 2020 Thursday
4 June 2020 Thursday
5 June 2020 Thursday
6 June 2020 Thursday
7 June 2020 Thursday

Viikko24

8 June 2020 Thursday
9 June 2020 Thursday
10 June 2020 Thursday
12 June 2020 Thursday
13 June 2020 Thursday
14 June 2020 Thursday

Viikko25

15 June 2020 Thursday
16 June 2020 Thursday
17 June 2020 Thursday
18 June 2020 Thursday
19 June 2020 Thursday
20 June 2020 Thursday
21 June 2020 Thursday

Viikko26

22 June 2020 Thursday
23 June 2020 Thursday
24 June 2020 Thursday
25 June 2020 Thursday
26 June 2020 Thursday
27 June 2020 Thursday
28 June 2020 Thursday

Viikko27

29 June 2020 Thursday
30 June 2020 Thursday
1 July 2020 Thursday
2 July 2020 Thursday
3 July 2020 Thursday
4 July 2020 Thursday
5 July 2020 Thursday
Ilmoittautuminen