Opetuksen tuntijako

Opetuksen tuntijako Eurajoen lukiossa

 

Oppiaine

Pakolliset

Syventävät

Soveltavat

Äidinkieli ja kirjallisuus

6

3

5

Kielet

     

Englanti,A1-kieli

6

2

3

Ruotsi,B1-kieli

5

3

3

Saksa,B2-kieli

 

8

 1

Saksa,B3-kieli

 

8

 1

Ranska,B2-kieli

 

8

 1

Ranska,B3-kieli

 

8

 1

Matematiikka

     

yhteinen opintokokonaisuus

1

   

pitkä oppimäärä

9

3

3

lyhyt oppimäärä

5

2

1

Ympäristö- ja luonnontieteet

     

Biologia

2

3

 1

Maantieto

1

3

 1

Fysiikka

1

6

2

Kemia

1

4

1

Katsomusaineet

     

Uskonto / elämänkatsomustieto

2

4

 

Filosofia

2

2

 

Psykologia

1

4

1

Historia

3

3

2

Yhteiskuntaoppi

3

1

2

Taideaineet

     

Musiikki

1-2

3

3

Kuvataide

1-2

2

5

Ilmaisutaito

   

4

       

Liikunta

2

3

4

Terveystieto

1

2

 1

Opinto-ohjaus

2

 

2

Tietotekniikka

   

4

Kotitalous

   

3

Tekninen työ

   

3

Tekstiilityö

   

2

Oppilaskuntatoiminta

   

2

Pakollisia kursseja vähintään 51 (pitkä matematiikka) tai 47 (lyhyt matematiikka)

Yhteensä vähintään 75

 

Ylioppilaskirjoitukset laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien mukaan.