Oppilaskunta

LUKION OPPILASKUNTA

LL 31 §:
”Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa 27 §:ssä säädetyissä asioissa.”
LL 27 §:
”Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.”

Lukion oppilaskunnan hallitus 2018-2019

PJ Ellimaria Ojala
Varapj Julius Pentti
Sihteeri Janika Santala
Rahastonhoitaja Helmi Lyly
Tiedotusvastaava Niilo Paananen
Tilintarkastaja Nea Norokallio
Tilintarkastaja Ella Owusu Ansah
Jäsen Veeti Andstén
Jäsen Eevi Seikkula

Kahvikoneen hoidosta vastaa koko hallitus

Varajäsenet: Aino Paunikallio ja Erica Ojansivu

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lehtori Ulla Kytömäki
Pöytäkirjat 2017-2018