Oppilaskunta

LUKION OPISKELIJAKUNTA

LL 31 §:
”Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa 27 §:ssä säädetyissä asioissa.”
LL 27 §:
”Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.”


Lukion opiskelijakunnan hallitus 2020-2021

Puheenjohtaja: Veera Gröndahl

Varapuheenjohtaja: Ella Tyykilä

Sihteeri: Nea Norokallio

Varasihteeri: Laura Töykkälä

Tiedotusvastaava: Emilia Hartomo

Nuorisovaltuuston edustaja: Helmi Viskari


Muut jäsenet

Roni Aalonen
Ella Owusu Ansah
Siiri Leppänen

Emmi Hannukainen luopui hallituspaikastaan ja hänen tilalleen hallitukseen tuli Siiri Leppänen.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lehtori Ulla Kytömäki

Pöytäkirjat 2017-2018

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä