Opetustyön tavoitteet

Tavoitteet

EURAJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA
Kasvatus ja opetustyön tavoite Eurajoen lukiossa Eurajoen lukio pyrkii kasvattamaan opiskelijoistaan itseensä luottavia, luovia, hyvän yleissivistyksen ja hyvät yhteiskuntataidot omaavia ihmisiä.

Eurajoen lukion toiminta-ajatus
Eurajoen lukion keskeinen toiminta-ajatus on kasvattaa ja opettaa opiskelijansa siten, että heillä on lukion jälkeen:
1. Valmius selviytyä muuttuvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa.
2. Kyky itsenäisesti etsiä ja kriittisesti käyttää tietoa.
3. Kyky toimia ryhmässä erilaisuuden hyväksyen.
4. Vastuu itsestään ja ympäristöstään.
5. He ovat eettisesti ja esteettisesti elämää arvottavia sekä taiteitten välisesti itseään ilmaisevia.