Erityisopetus lukiossa

Erityisopetus lukiossa

Erityisopetus lukiossa :

Eurajoen lukiossa on mahdollista saada erityisopetusta. Sitä varten sinun ei ole tarvinnut saada erityisopetusta peruskoulun aikana. Erityisopetusta voit saada, jos sinulla on lukivaikeus, vaikeuksia luetun ymmärtämisessä, tarvitset tukea oppimistekniikoiden kanssa tai jos sinulla on vaikeuksia oppia yksittäisiä oppiaineita kuten kieliä, reaaliaineita tai matematiikkaa. Aineenopettajat antavat tukiopetusta tarvittaessa.

Ensimmäisen vuoden syksyllä jokainen opiskelija voi tehdä Niilo Mäki instituutin lukitestin.

Erityisopettajaan saat yhteyttä helpoiten Wilma-viestillä, mutta voit myös soittaa, lähettää tekstiviestin tai tulla juttelemaan opettajainhuoneeseen.Riitta Rapeli, 044 312 4821, lukitestaus, lukiopetus, reaaliaineet ja matematiikka.

Elina Lehtonen, kielet, reaaliaineet.