Oppilaskunta

LUKION OPPILASKUNTA

LL 31 §:
”Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa 27 §:ssä säädetyissä asioissa.”
LL 27 §:
”Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.”

Lukion oppilaskunnan hallitus 2019-2020

PJ Ellimaria Ojala
Varapj Veera Gröndahl
Sihteeri Nea Norokallio
Rahastonhoitaja Emilia Hartomo
Tiedotusvastaava Roni Aalonen
Muut jäsenet
Danil Dik
Sanni Kylmänen
Akseli Laihonen
Ella Owusu Ansah
Varajäsen Niilo Paananen

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lehtori Ulla KytömäkiPöytäkirjat 2017-2018