Oppilaskunta

LUKION OPISKELIJAKUNTA

LL 31 §:
”Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa 27 §:ssä säädetyissä asioissa.”
LL 27 §:
”Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.”


Lukion opiskelijakunnan hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja: Ella Tyykilä

Varapuheenjohtaja: Helmi Viskari

Sihteeri: Jenna Papunen

Varasihteeri: Laura Töykkälä

Tiedotusvastaava: Danil Dik

Nuorisovaltuuston edustaja: Helmi Viskari


Muut jäsenet

Veera Gröndahl
Kalle Hannukainen
Siiri Leppänen
Jaakko Kurri

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lehtori Ulla Kytömäki

Pöytäkirjat 2017-2018

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä