7. luokka

Aiheet, sisällöt ja arviointi seitsemännellä luokalla

Äidinkielen opetus rakentuu lukuvuosittain neljästä laajasta sisältökokonaisuudesta. Näihin sisältöihin liittyviä taitoja pyritään lukuvuosittain syventämään.

S1 vuorovaikutustilanteissa toimiminen
S2 tekstien tulkitseminen
S3 tekstien tuottaminen
S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tarkemmat aihesisällöt 7. luokalla:

syyslukukausi

verbien ja nominien taipuminen
teksti ja tekstilajit
lukeminen
tekstin rakenne, kappalejako
asiatekstin tuottaminen (esim. tiivistelmä, otsikkoaine)
vapaavalintaisen teoksen lukeminen (esim. tietokirja)
kielenhuoltoa


kevätlukukausi

sanaluokat
kirjallisuuden päälajit
kirjallisuuden peruskäsitteet
fiktiivinen kirjoitelma 
virkerakenteet, pää- ja sivulauseet
yhden kaunokirjallisen teoksen lukeminen + kirjatehtävä
kielenhuoltoa


Arviointi äidinkielessä

Arviointi kohdistuu äidinkielessä aiemmin mainittuihin neljään sisältökokonaisuuteen: 

vuorovaikutustilanteissa toimiminen
tekstien tulkitseminen
tekstien tuottaminen
kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen


* Oppilas saa lukuvuoden aikana opettajalta jatkuvaa palutetta taidoistaan arvioitavien kokeiden, kirjoitelmien, testien ja tehtävien kautta. 

* Oppilas ohjataan oppitunneilla myös i
tsearvioimaan omaa oppimistaan: syys- ja kevätlukukauden puolivälissä oppilas ja opettaja tekevät Wilmaan formatiivisen arvioinnin (liukukytkin) käyttäytymisestä, työskentelystä ja taidoista. 

* Erilaisissa pari- ja ryhmätilanteissa harjoitellaan vertaisarviointia.

* L
ukuvuoden päättyessä oppilas saa todistukseen opettajan antaman numeroarvioinnin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä