8 ja 9. luokan vuosisuunnitelma

T- kori ja V-kori Käsityö

8. luokka käsityö
T-Kori

8. lk. Tekninen työ
Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista nousevaa ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä käsityön tekemiseen liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Oppilasta kannustetaan, rohkaistaan ja motivoidaan johdonmukaiseen suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

Sisällöt:

Kurssilla valmistetaan oman kiinnostuksen mukaisia erilaisia tarve- ja käyttöesineitä.
Opitaan suunnittelemaan, piirtämään ja valmistamaan itselle jokin tarve tai käyttöesine oman kiinnostuksen mukaiseta aihepiiristä. Oppitunneilla käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Aihepiiri painottuu puu-, metalli- ja sähköteknologiaan. Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen ja paikkakunnan yritystoimintaan.

8.lk tekstiilityö
KÄSINTEHTY 1

Tavoitteet:
- Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja.
- Tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisesta.

Sisällöt:
- Ideoidaan ja valmistetaan tuotteita erilaisilla tekstiilityön tekniikoilla. Oppilas voi valita esim. ompelua, värjäystä, huovutusta, neulontaa, korujen valmistusta ja muita erikoistekniikoita.
- Hyödynnetään sosiaalista mediaa suunnittelussa ja halutessa taltioinnissa esim. blogit ja instagramit.
- Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat yksin tai ryhmissä mm. pukeutumisen ja sisustuksen tuotteita.
- Työskentelyssä painotetaan työturvallisuutta, kestävää kehitystä ja monimateriaalisuutta.

9.lk Tekninen työ

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista nousevaa ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä käsityön tekemiseen liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Oppilasta kannustetaan, rohkaistaan ja motivoidaan johdonmukaiseen suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti. Mikäli oppilas on suorittanut kyseisen kurssin 8. luokalla, hän syventää aiemmin opittuja taitojaan omissa oppimisprosesseissaan.

Sisällöt: Kurssilla valmistetaan oman kiinnostuksen mukaisia erilaisia tarve- ja käyttöesineitä. Opitaan suunnittelemaan, piirtämään ja valmistamaan itselle jokin tarve tai käyttöesine oman kiinnostuksen mukaiseta aihepiiristä. Oppitunneilla käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Aihepiiri painottuu puu-, metalli- ja sähköteknologiaan. Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen ja paikkakunnan yritystoimintaan. Mikäli oppilas on suorittanut kyseisen kurssin 8. luokalla, hän syventää aiemmin opittuja taitojaan omissa oppimisprosesseissaan.

9.lk tekstiilityö
KÄSINTEHTY 2

Tavoitteet:
- Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja.
- Tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisesta.

Sisällöt:
- Ideoidaan ja valmistetaan tuotteita erilaisilla tekstiilityön tekniikoilla. Oppilas voi valita esim. ompelua, värjäystä, huovutusta, neulontaa, korujen valmistusta ja muita erikoistekniikoita.
- Hyödynnetään sosiaalista mediaa suunnittelussa ja halutessa taltioinnissa esim. blogit ja instagramit.
- Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat yksin ja ryhmissä mm. pukeutumisen ja sisutuksen tuotteita.
- Työskentelyssä painotetaan työturvallisuutta, kestävää kehitystä ja monimateriaalisuutta.
- Jos oppilas on opiskellut tekstiilityötä jo kahdeksannella luokalla, yhdeksännellä luokalla hän laajentaa osaamistaan eri tekniikoissa.
- Korostetaan kädentaitojen merkitystä oman hyvinvoinnin ja jatko-opintojen kannalta.

Arviointi
T-korin käsityötä arvioidaan jatkuvalla arvioinnilla oppitunneilla ja työn valmistuttua yhdessä oppilaan kanssa. Tunnilla toteutuu luontevasti vertaisarviointi, kun oppilaat antavat palutetta toisilleen. Töitä dokumentoidaan kasvunkansioon pedanettiin. Oppilas saa keväällä numeroarvioinnin koko vuodesta lukuvuositodistukseen.

V-KORI 2vvt

TEKNISEN KÄSITYÖN KURSSI
8. lk 2vvt

Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista nousevaa ongelmanratkaisua ja suunnittelua sekä käsityön tekemiseen liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Oppilasta kannustetaan, rohkaistaan ja motivoidaan johdonmukaiseen suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn. Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

Sisäl

Kurssilla valmistetaan oman kiinnostuksen mukaisia erilaisia harrastus-, tarve- ja käyttöesineitä (esim. moponhuoltopukki, sählymaali, frisbeegolfkori, bluetoothkajari, stereovahvistin, puukko, kalastusvälineet, korurasia, huonekalu, sisustustuote, yms.). Prosessissa kannustetaan ja tuetaan oppilaan omaa ideaa, suunnitelmaa ja toteutusta. Harrasteammattilaisia voi käydä vierailuilla mahdollisuuksien mukaan.

TEKSTIILITYÖN KURSSI: Ideasta tuotteeksi
8. lk (2vvt)

Tavoitteet:
- Kurssin tavoitteena on syventää, laajentaa ja soveltaa aiemmin opittuja tekstiilityön tietoja ja taitoja.
- Kussin tavoitteena on myös oppia ottamaan vastuuta oman työn tekemisestä ja valmistumisesta.

Sisällöt:
- Suunnitellaan ja valmistetaan tekstiilituote esim. vaate, asuste, lelu, nukke tai sisustutuote.
- Oppilas voi valita itseään kiinnostavat tekniikat ja kehittää kädentaitojaan monipuolisesti.
- Työskentelyssä painotetaan työturvallisuutta, kestävää kehitystä ja monimateriaalisuutta.

Arviointi
V-korin 2vvt:n käsityötä arvioidaan jatkuvalla arvioinnilla oppitunneilla ja työn valmistuttua yhdessä oppilaan kanssa. Tunnilla toteutuu luontevasti vertaisarviointi, kun oppilaat antavat palutetta toisilleen. Töitä dokumentoidaan kasvunkansioon pedanettiin. Oppilas saa keväällä numeroarvioinnin koko vuodesta lukuvuositodistukseen.

V-KORI 1vvt
Tekninen käsityö

Puukko-ja taontakurssi

Tavoitteet ja sisällöt

Perehdytään takomisen perusteisiin. Opitaan puukon valmistusvaiheita ja -tapoja. Valmistetaan puukko tuppeineen tai taotaan koriste- tai tarve-esineitä (esim. retkikirves, ovenkolkutin)

Konetekniikan, elektroniikan ja robotiikan perusteet

Tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan 2- ja 4-tahtimoottorin toimintaperiaatteeseen. Kurssilla on mahdollisuus korjata ja huoltaa omaa mopoa. Tutustutaan elektroniikan peruskomponentteihin ja toteutetaan rakennussarja (esim. Bluetooth-kaiutin). Perehdytään robotin ohjelmointiin ja sovelluksiin yhteiskunnassa.

Tuunaus-, huolto- ja korjauskurssi

Tavoitteet ja sisällöt

Rakennetaan vanhasta uutta kierrätysteemalla, kunnostetaan rikkoutuneita kodin tarve-esineitä tai entisöidään vanhoja kalusteita. Kurssilla on mahdollisuus huoltaa käyttöesineitä (esim. puukon teroitus, polkupyörän huolto).

Suunnittelu, piirrustus- ja tulostuskurssi

Tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan 3d-piirtämiseen. Oppilas suunnittelee, piirtää ja mallintaa oman esineen tietokoneen avulla. Esine tulostetaan mahdollisuuksien mukaan 3d-tulostimella.

Tekstiilityö

DIY- Do it yourself

Tavoitteet ja sisällöt
- Ideoidaan tekstiilitöitä ja esineitä painamalla, maalaamalla, värjäämällä, huovuttamalla ja yhdistelemällä erilaisia tekniikoita ja materiaaleja.
-Villeimmätkin ideat ovat sallittuja!

Arviointi
V-korin 1vvt:n käsityötä arvioidaan jatkuvalla arvioinnilla oppitunneilla ja työn valmistuttua yhdessä oppilaan kanssa. Tunnilla toteutuu luontevasti vertaisarviointi, kun oppilaat antavat palutetta toisilleen. Töitä dokumentoidaan kasvunkansioon pedanettiin. Oppilas saa keväällä suoritusmerkinnän koko vuodesta lukuvuositodistukseen.