7. luokan vuosisuunnitelma

7. luokan käsityö

Kaikki oppilaat opiskelevat käsityötä 3h/viikko läpi vuoden. Syyslukukauden alussa oppilaat opiskelevat noin 1/3 vuodesta monimateriaalista käsityötä, jolloin käytetään monipuolisesti kovia ja pehmeitä materiaaleja. Tämän jälkeen oppilaat painottavat pehmeitä tai kovia materiaaleja opinnoissaan.

Pehmeät materiaalit
  • Oppilas harjoittelee vaatteen valmistamista ompelukonetta ja saumuria monipuolisesti käyttäen.
  • Oppilas perehtyy mittojen ottoon ja kaavan käyttöön.
  • Oppilas harjoittelee lankatekniikoita (neulominen tai virkkaaminen) omaan suunitteluun ja mielenkiintoon pohjautuen.
  • Kokeillaan erilaisia tekniikoita esim. värjäys ja painanta, kirjonta, tilkkutyöt, huovutus ja helmityöt erillisinä töinä tai muihin töihin liittyen. Mahdollisuuksien mukaan valmistetaan e-tekstiili.
  • Oppilas perehtyy tekstiilimateriaaleihin ( luonnonkuidut ja synteettiset kuidut sekä niiden ominaisuudet).
Kovat materiaalit
  • Oppilas tutustuu käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, käyttöön ja kierrättämiseen.
  • Oppilas perehtyy puun, muovien ja metallien ominaisuuksiin.
  • Harjoitellaan puun, metallien ja muovien muokkaamista leikkaavalla, lastuavalla ja muovaamalla menetelmällä sekä liittämistä mm. hitsaamalla.
  • Perehdytään elektroniikan komponentteihin, niiden symboleihin ja toimintaan. Lisäksi tutustutaan piirikaavioihin ja sähkön ominaisuuksiin.
  • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan tietokoneella ohjatun työstövälineen toimintaan ja ohjelmoitiin.

Arviointi
Kurssilla tehdään jatkuvaa arviointia (esim. Wilma-merkinnät ja opettajan suullinen palaute).Oppilaat tekevät itsearviointia ja vertaisarviointia työskentelyn lomassa työn eri vaiheissa. Työn valmistuttua jokainen oppilas tekee työstään itsearvioinnin ja keskustelee työstään opettajan kanssa.

Väiliarviointi: Oppilas antaa itselleen arvosanan siihenastisesta osaamisestaan, josta opettaja antaa tarvittaessa palautetta ja/tai formatiivinen arviointi (liukukytkin)
Lukuvuoden päättyessä numeroarviointi.