Kuvataide 7. luokalla

Kuvataiteessa opitaanIMG_2907.JPG
- Silmän ja käden yhteistyötä
- Motoriikkaa
- Katsomista ja havaitsemista
- Ongelmanratkaisutaitoja
- Itsensä ilmaisua
- Värejä

- Prosessin hallintaa ja vastuuta
- Työvälineistä huolehtimista
- Kulttuuria ja historiaa
- Median käyttämistä ja tekemistä
- Itseluottamusta, tunneherkkyyttä ja uskallusta
- Ideointia ja luovuutta

7. LUOKAN SISÄLLÖT

KUVAKULTTUURIT
- omat ja ympäristön kuvamaailmat
Taiteen tuntemus
Kuvien tulkinta

TEEMAT
Ihmisen kuvaaminen
Ympäristö ja arkkitehtuuri
Värien maailma

KUVALLISEN TUOTTAMISEN KEINOJA
Piirtäminen, maalaaminen, rakentelu, grafiikka ja mediataidot

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (Wilma-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointia sekä työskentelyprosessien aikana että niiden päättyessä suullisesti ja kirjallisesti
- vertaisarviointi
- syyslukukaudella formatiivinen arviointi käyttäytymisestä ja työskentelystä sekä oppiaineen formatiivinen arviointi (liukukytkin)
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi