Raportit ja selvitykset

Raportit ja selvitykset

Vapaan sivistystyön toimintaa ovat viitoittaneet sekä viranomaisten että alan toimijoiden omasta aloitteesta laaditut julkaisut, asiakirjat, raportit ja selvitykset.

Raportit ja selvitykset

Selvitys vapaan sivistystyön digitalisaatiosta
Jari Sarja, VST, 2017.
VST_selvitys_digitalisaatio_270117.pdf
Raportissa tarkastellaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen digitalisaation tilaa ja kehittämistarpeita. Selvitystyö keskittyy siihen, miten vapaan sivistystyön digitaalisuus näkyy varsinaisen opetustapahtuman ulkopuolella. Selvitystyö toteutettiin tarkastelemalla vapaan sivistystyön toimijoiden ja oppilaitosten verkkosivuja asiakasnäkökulmasta. Tarkastelussa arvioitiin pääasiassa verkkosivujen saavutettavuutta eli responsiivisuutta sekä koulutusten löytämistä ja niihin ilmoittautumista. Lisäksi oppilaitosten digitalisaation tilaa ja kehittämistarpeita kartoitettiin oppilaitosten rehtoreille lähetetyn sähköisen kyselylomakkeen avulla.

Vapaan sivistystyön oppilaitosfuusiot
Aaro Harju&Leena Saloheimo, VST, 2016.
VST_Selvitys_oppilaitosfuusiot_100117.pdf
Vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne on muuttunut vuosikymmenien kuluessa. Eniten on tapahtunut kansalais- ja työväenopistojen yhdistymisiä. Viime vuosina on menty myös oppilaitosmuotorajojen yli, kun eri oppilaitokset ovat yhdistyneet vapaan sivistystyön kentällä tai ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämä kartoitus paneutuu oppilaitosfuusioihin vapaassa sivistystyössä viime vuosikymmeninä ja vuosina.Raportin julkaisemiseen on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta

Vapaan sivistystyön opintosetelikurssien hyödyt ja vaikutukset. Selvitys.
Jenni Pätäri, VST, 2015.
Haastatteluihin perustuva tutkimus vaikutuksista ja hyödyistä, joita opiskelijat ovat kokeneet osallistuttuaan vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksella järjestettyyn koulutukseen. Raportin julkaisemiseen on käytetty Kordelinin säätiön apurahaa.
VST_raportti_opintoseteli_060305.pdf

Vapaan sivistystyön palvelurakenne. Oppilaitosten koulutustarjonta.
Leena Saloheimo, VST, 2015.
Selvitysraporttiin on koottu tietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän koulutuksen osallistuja- ja opetustuntimääristä vuosilta 2011 ja 2012. Raportti kattaa vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen lisäksi ammattikoulutuksen, yleisivistävän koulutuksen, avoimen korkeakoulu-opetuksen, taiteen perusopetuksen sekä maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen ja opintosetelikoulutuksen.
VST_raportti_palvelurakenne_25021015.pdf

Sivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä
toim. Jyrki Jokinen, Esa Poikela ja Juha Sihvonen.
Sivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä-tutkimusraportti paneutuu vapaalta sivistystyöltä vaadittuun hyödyn ja toiminnan mittaamisen problematiikkaan. Jyrki Jokinen on toimittanut Esa Poikelan ja Juha Sihvosen kanssa kirjoittamansa teoksen, joka on syntynyt Kordelinin säätiön tukemassa hankkeessa. Raportin kirjoittajat esittävät tutkimuksen lopussa, miten vapaata sivistystyötä voitaisiin arvioida uudella tavalla.
SIVISTYSHjasopo2012.pdf

Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset
Jyri Manninen, Saara Luukannel, VSY, 2008.
Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä. Tutkimuksessa arvioitiin vapaan sivistystyön piiriin kuuluvien opintojen vaikutuksia aikuisopiskelijoiden näkökulmasta.
Raportti_Vaikutukset.pdf

Framtidens kompetenser
Pohjoismaisen aikuisten oppimisen verkoston (NVL) tulevaisuuden osaamisen aivoriihi, "tänketank", on julkaissut raportin Framtidens kompetenser. Raportissa hahmotellaan tulevaisuuskuvia niiden kehityssuuntien perusteella, joiden uskotaan vaikuttavan pohjoismaisiin yhteiskuntiin seuraavan 5-10 vuoden aikana. NVL 2007.

Suomenkielinen tiivistelmä:
FramtidensKompetenser_fi.pdf

Tunnusta ja tunnista opittu!
Vapaan sivistystyön opitun tunnustaminen formaaleissa oppilaitoksissa. Jukka Määtän selvitys muodoista, käytänteistä, yhteistyösuhteista ja ongelmista. VSY 2003.
Jukka_Maatta.pdf

Kansalaisten vaikuttaminen ja kansalaisjärjestöt sekä vapaa sivistystyö
Muistiossa tarkastellaan vapaan sivistystyön ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa kansanvaltaisuuden vahvistumiseen kolmella kansalaistoiminnan kentällä. VSY 2001.
kansa.PDF

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä