Tutkimus

Tukimus

Tutkimus

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö tukee vapaan sivistystyön tutkimusta ja tekee siihen liittyvää yhteistyötä kokoamalla vapaan sivistystyön alueelle tutkimuksesta kiinnostuneiden toimijoiden verkostoa:

  • kehittämällä tutkimuksen tekoa tukevia toimintamuotoja
  • vahvistamalla yliopistojen ja vapaan sivistystyön kentän yhteyksiä ja vuoropuhelua
  • kokoamalla vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvia tutkimuksia, tutkimustarpeita ja -ideoita
  • ja osallistumalla tutkimusohjelmien ja -hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomessa ja kansainvälisesti


SVV-tutkimusverkosto

SIVISTYSTYÖN VAPAUS JA VASTUU (SVV) on vapaan sivistystyön tutkimuksen yhteistyöohjelma. Se on aloitettu vuonna 2011.

SVV-ohjelman sivut: Sivistystyön vapaus ja vastuu SVV -sivusto

Ohjelman perustan muodostaa kolmen yliopiston ja vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VST) solmima sopimus, joka on uusittu tammikuussa 2015. Ohjelma toiminnallinen painopiste on kunkin yliopiston ympärille kootuissa alueellisissa ryhmissä.

SVV-toimintasuunnitelma 2017-2019
SVV-toimintasuunnitelma-2017-2019.pdf

Aineistot ja julkaisut


AVOIMEN TUTKIMUSVERKOSTON KOKOONPANO

Tutkimusverkostoon kuuluvat Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot sekä Åbo Akademi.

VERKOSTOA RAKENNETAAN EDELLEEN


Avoimeen tutkimusverkostoon voi liittyä vapaan sivistystyön tutkijoita ja opiskelijoita yliopistosta riippumatta.

Yhteistyöhankkeeseen haetaan myös pohjoismaista ulottuvuutta: tutkijatapaamiset 2011 ja 2015.