Ekosocial bildning - en förändringsagent för 2020-talet?  

Sök till utbildningen Fri bildning som förändringsagent - Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä som är riktad till alla medarbetare inom den fria bildningen:

 • Utbildningen lyfter upp transformativt lärande och ekosocial bildning som styrande principer för den fria bildningens läroinrättningar och lärgemenskaper.

 • Vi använder nyskapande pedagogik där bildningsarbetet stöder transformativt lärande som förändrar läroinrättningens verksamhetskultur enligt 2020-talets bildningsbehov.
 • För att lösa utmaningarna för en hållbar framtid behövs förändringar i människors världsbild, nyskapande lärande och förnyande lärgemenskaper. Utbildningen ger för ändamålet lämpliga strategiska och pedagogiska verktyg genom ekosocial bildning och Agenda 2030 - hållbarhetsmålen.

Utbildningen finansieras genom Utbildningsstyrelsen, och den ordnas tvåspråkigt via ett samarbete mellan Vapaa Sivistystyö ry och Bildningsalliansen.

Utbildningen i ett nötskal

Under utbildningen

 • lär du dig tillämpa den lärande och förnyande organisationens teori på utveckling av  den egna läroinrättningens verksamhetskultur och ledarskap.
 • lär du dig bruka den ekosociala bildningens pedagogiska verktyg i undervisningen.
 • är du i framkanten med att bygga och testa den förnyande läroinrättningens indikatorer.

Utbildningen berättigar till 3 studiepoäng och alla som genomför den blir beviljade ett digitalt kompetensmärke.

Utbildningen består av tre delar som stöder utvecklingsarbetet inom din läroinrättning:

 1. Delen: Närstudiedagar  23.-24.9.2019, Tammerfors

Under denna del orienterar du dig i den ekosociala bildningens och det förnyande lärandets teori och verktyg. Var och en skapar en pilot för den egna läroinrättningen. Under den första delen jobbar man i workshops. Ledningen bekantar sig speciellt med den förnyande läroinrättningens verksamhetsprinciper och de indikatorer som byggs upp. I workshopen för undervisning behandlas pedagogiken och verktygen för ekosocial bildning. Innehållet inom förnyande lärande fördjupas via ett webinarium.

 1. Delen: Närstudiedag 26.11.2019, Tammerfors

Under den andra delen av utbildningen borrar vi djupare inom förnyande lärande och ekosocial bildning genom att planera tillämpningen i den egna läroinrättningen. Under närstudiedagen arbetar vi i två workshops:

 • I ledningens workshop lär vi oss använda indikatorer för en hållbar framtid, blir bekanta med utvärdering genom eDelphi-verktyget och samtidigt funderar vi på hur utvecklingsprocessen ska organiseras i den egna läroinrättningen.
 • I undervisnings-workshopen lär vi oss tillämpa den ekosociala bildningens verktyg inom undervisningen.

Efter närstudiedelen förverkligar vi en pedagogisk pilot/en utvärdering av en hållbar framtids indikatorer. Vi samlar in feedback från piloten och bygger en utvecklingsplan för läroinrättningen. Distansarbetet stöds av webinarier där utbildarna ger handledning och övriga deltagre ger kamratstöd.

 1. Delen: Närstudiedag  1.10.2020, ordnas på distans pga corona-situationen

Under den tredje utbildningsdelen samlar vi in och utvärderar de genomförda piloterna. Under närstudiedagen presenteras och diskuteras piloternas resultat. I utvecklings- workshopen förädlas de verktyg och verksamhetsmodeller som vi använt tillsammans.

Resultaten förevisas också för alla under ett öppet SLUTSEMINARIUM 23.11.2020. Välkommen med! Slutseminariet ordnas på distans.

Ansök om plats i denna inspirerande utbildning!

Fria bildningens ledning och pedagogiska personal kan söka till utbildningen. Det är till fördel om det från samma läroinrättning kommer 2-3 personer för att åstadkomma verkliga förändringar och effekter. Utbildningen förverkligas tvåspråkigt, och är finansierad av Utbildningsstyrelsen och därmed avgiftsfri för deltagarna. Deltagande läroinrättningar svarar själv för deltagarnas  logi-, mat- och resekostnader.

Som inspiratörer inom utbildningen fungerar bl.a. Arto O. Salonen, Erkka Laininen och Tove Holm.

Mer info om utbildningens innehåll:

 • Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi tel. 044 353 18 13
 • OKKA-stiftelsen, planeringschef Erkka Laininen, erkka.laininen@okka-saatio.com, tel. 050 3729 195
 • Fritt Bildningsarbete rf - Vapaa Sivistystyö ry, ordförande Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fi, tel. 040 747 8841
 • Vapaa Sivistystyö ry, Satu Sälpäkivi, satu.salpakivi@sivistystyo.fi, tel. 050 546 6038.

Om antalet ansökningar blir fler än vi kan ta emot, väljer utbildningens planeringsgrupp ut deltagarna. Vid valet av deltagare poängteras speciellt att det finns deltagare från alla fria bildningens läroinrättningar och att deltagarna kommer från finsk- och svenskspråkiga läroinrättningar. Deltagandet är bindande för de deltagare som antagits till utbildningen.

Sök till utbildningen senast fredagen 30.8.2019 kl 16 via länken till ansökningsformuläret:

(länk) Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä