Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä

Ekososiaalinen sivistys - muutosagentti 2020-luvulle?

 1. Hae Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä - Fri bildning som förändringsagent  koulutukseen. Se on suunnattu kaikkien vs-oppilaitosten henkilöstölle:
 • Koulutuksen avulla nostetaan uudistava oppiminen ja ekososiaalinen sivistys vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa ja oppivia yhteisöjä ohjaaviksi periaatteiksi.
 • Käytämme uudenlaista pedagogiikkaa, jossa sivistystyö tukee transformatiivista oppimista ja muuttaa oppilaitoksen toimintakulttuuria 2020-luvun sivistystarpeiden mukaan.
 • Kestävän tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa tarvitaan muutoksia ihmisten maailmankuvassa, uutta luovaa oppimista ja uudistavia oppivia yhteisöjä. Koulutus antaa tähän sopivat strategiset ja pedagogiset työkalut ekososiaalisen sivistyksen ja Agenda 2030-ohjelman avulla.

Koulutus toteutetaan OPH:n rahoituksella, ja se järjestetään kaksikielisenä Vapaa Sivistystyö ry ja Bildningsalliansen yhteistyönä.

Koulutus pähkinänkuoressa

Koulutuksen aikana

 • opit soveltamaan oppivan ja uudistavan organisaation teoriaa oman oppilaitoksen toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen.
 • opit käyttämään ekososiaalisen sivistyksen pedagogisia työkaluja opetustyössä.  
 • pääset kärkijoukossa mukaan rakentamaan ja kokeilemaan valmisteilla olevia vapaan sivistystyön kestävän tulevaisuuden indikaattoreita.

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä. Sen suorittamisesta myönnetään digitaalinen osaamismerkki.

Koulutus rakentuu kolmesta osiosta, jotka tukevat oman oppilaitoksesi kehittämistyötä:

 1. Osio: Lähijakso: 23.-24.9.2019, Tampere

Jakson aikana perehdyt ekososiaalisen sivistyksen ja uudistavan oppimisen teoriaan ja työkaluihin. Osallistujat ideoivat omassa oppilaitoksessa tapahtuvan kokeilun. Ensimmäisellä jaksolla työskennellään työpajoissa. Oppilaitosjohto perehtyy erityisesti uudistavan oppilaitoksen toimintaperiaatteisiin ja kestävän tulevaisuuden  indikaattoreihin. Opetuksen työpajoissa käsitellään ekososiaalisen sivistyksen työkaluja ja syvennetään uudistavan oppimisen ja tulevaisuusajattelun pedagogiikkaa. Uudistavan oppimisen sisältöjä syvennetään webinaarilla.

 1. Osio: Lähijakso 26.11.2019, Tampere

Koulutuksen toisen lähijakson aikana syvennytään uudistavan oppimisen ja ekososiaalisen sivistyksen työkaluihin ja suunnitellaan niiden käyttöönottoa omassa oppilaitoksessa. Lähijakson aikana työskennellään kahdessa työpajassa:

 • Johdon työpajassa opitaan kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden käyttöä, tutustutaan niiden arviointiin eDelphi-työkalun avulla ja pohditaan kehittämisprosessin organisointia omassa oppilaitoksessa;
 • Opetuksen työpajassa ideoidaan yhdessä ekososiaalisen sivistyksen työkalujen soveltamista opetukseen.

Lähijakson jälkeen toteutetaan oppilaitoksessa pedagoginen kokeilu ja/tai kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden arviointi, kerätään kokeilusta palaute ja rakennetaan oppilaitoksen kehittämissuunnitelma. Etätyöskentelyä tuetaan webinaareilla, jossa kouluttajat antavat ohjausta ja muut osallistujat vertaistukea.

 1. Osio: Lähijakso: 1.10.2020, etänä

Kolmannessa koulutusosiossa kootaan ja arvioidaan toteutettua kokeilua. Lähipäivässä esitellään ja reflektoidaan kokeilujen tuloksia. Työkalujen kehittämistyöpajassa jalostetaan kokeiltuja työkaluja ja toimintamalleja yhdessä.

Tuloksia esitellään myös kaikille avoimessa PÄÄTÖSSEMINAARISSA 23.11.2020. Tervetuloa mukaan! Seminaari järjestetään etänä.

Hae mukaan innostavaan koulutukseen!

Koulutukseen voi hakea vapaan sivistystyön oppilaitosten johto ja pedagoginen henkilöstö. On eduksi, että samasta oppilaitoksesta tulisi 2-3 henkilöä muutoksen ja vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Koulutus toteutetaan kaksikielisenä. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton.

Osallistujat vastaavat itse majoitus-, ruokailu- ja matkakustannuksistaan.

Innostajina koulutuksessa toimivat mm. Arto O. Salonen, Erkka Laininen ja Tove Holm.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:

 • OKKA-säätiö, suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, erkka.laininen@okka-saatio.com, p. 050 3729 195
 • Vapaa Sivistystyö ry, puheenjohtaja Björn Wallén, bjorn.wallen@sivistystyo.fi, p.040 747 8841
 • Suomen Kansanopistoyhdistys ry, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, tytti.pantsar@kansanopistot.fi, p. 044 531 8000
 • Bildningsalliansen rf, verksamhetskoordinator Marie Granbacka, marie.granbacka@bildningsalliansen.fi 

Mikäli koulutukseen hakee enemmän osallistujia kuin voidaan ottaa mukaan, valitsee hankkeen suunnitteluryhmä osallistujat. Osallistujien valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että kaikista vapaan sivistystyön oppilaitosmuodoista on mukana osallistujia ja osallistujissa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Koulutukseen valituille osallistuminen on sitova.

Hae koulutukseen viimeistään perjantaina 30.8.2019  klo 16 mennessä.

Hakulomake (linkki) 
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä